Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

San Diego I

Petco Park - San Diego, CA

ROUND 2 OF 17 January 16, 2016

450SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 450SX Semi 1

#18 David Millsaps

KTM 450 SX-F Factory Edit

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 10.036015.259015.55509.889050.7390
LAP  3 9.266014.952015.521010.421050.1600
LAP  4 9.248014.792015.313010.398049.7510
LAP  5 9.089014.664018.174010.589052.5160

#19 Justin Bogle

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 8.999014.829015.755010.010049.5930
LAP  3 9.158014.733015.48209.849049.2220
LAP  4 9.083014.749015.70809.979049.5190
LAP  5 9.157014.985015.72809.998049.8680

#47 Thomas Hahn

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.223015.342015.769010.499050.8330
LAP  3 9.291014.937015.830010.832050.8900
LAP  4 9.065014.995015.636010.313050.0090
LAP  5 9.289014.831015.982010.868050.9700

#51 Justin Barcia

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 8.837015.111015.63809.890049.4760
LAP  3 9.284014.845015.57609.848049.5530
LAP  4 9.193015.040015.670010.538050.4410
LAP  5 9.054014.662015.598010.276049.5900

#79 Nicholas Schmidt

Suzuki RM-Z450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.175015.442016.188010.576051.3810
LAP  3 9.217015.066015.776010.508050.5670
LAP  4 9.410015.900016.317010.675052.3020
LAP  5 9.388015.287016.423011.137052.2350

#120 Todd Bannister

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.589016.101017.750011.047054.4870
LAP  3 9.683015.950017.106012.448055.1870
LAP  4 9.981016.670017.593011.465055.7090
LAP  5 9.810016.256018.034011.424055.5240

#240 Bryce Stewart

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.685016.055016.896011.212053.8480
LAP  3 9.575015.950017.243010.710053.4780
LAP  4 9.604016.051017.468010.909054.0320
LAP  5 9.900016.780017.459011.115055.2540

#247 Teddy Parks

Suzuki RM-Z450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.899015.748016.900011.488054.0350
LAP  3 9.975015.575017.007011.278053.8350
LAP  4 9.949016.038017.191011.325054.5030
LAP  5 9.882015.939016.861010.858053.5400

#314 Alex Ray

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.263015.414015.825010.423050.9250
LAP  3 9.271015.371015.960010.414051.0160
LAP  4 9.558015.549016.097010.494051.6980
LAP  5 9.355015.534016.371010.339051.5990

#377 Christophe Pourcel

Husqvarna FC450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.060014.825015.744010.114049.7430
LAP  3 9.158014.939016.366010.109050.5720
LAP  4 9.312015.459016.318010.428051.5170
LAP  5 9.372014.997015.740010.161050.2700

#501 Scotty Wennerstrom

Kawasaki KX 450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 10.414016.242017.413010.843054.9120
LAP  3 10.175015.996017.279010.809054.2590
LAP  4 9.848016.067017.053010.705053.6730
LAP  5 9.815015.957017.368011.328054.4680

#509 Alexander Nagy

Suzuki RM-Z450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 10.040015.726016.134010.830052.7300
LAP  3 10.010015.627016.664010.956053.2570
LAP  4 9.916015.801016.658011.084053.4590
LAP  5 10.085016.023016.852011.235054.1950

#713 Chad Cook

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.658016.201016.796010.765053.4200
LAP  3 9.711015.949016.800010.689053.1490
LAP  4 10.001015.796016.738010.723053.2580
LAP  5 10.051016.048017.122010.934054.1550

#722 Adam Enticknap

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.514016.172016.595010.892053.1730
LAP  3 9.780016.096015.998011.805053.6790
LAP  4 9.445015.873016.697010.718052.7330
LAP  5 9.391015.749016.375011.094052.6090

#800 Mike Alessi

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 9.301014.966015.963010.279050.5090
LAP  3 9.113014.581015.953010.085049.7320
LAP  4 9.280014.987016.007010.040050.3140
LAP  5 9.225014.865015.716011.130050.9360

#801 Jeff Alessi

Suzuki RM-Z450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 10.131015.489016.584011.879054.0830
LAP  3 9.925015.355017.065011.235053.5800
LAP  4 9.588015.407016.881010.990052.8660
LAP  5 9.624015.338016.608011.807053.3770