Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

E. Rutherford

MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ

ROUND 16 OF 17 April 30, 2016

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group B Qualifying 1

#90 John Short

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 16.114019.176019.216054.5060
LAP  3 17.687021.482023.578001:02.7470
LAP  4 15.831019.351019.544054.7260
LAP  5 15.837018.800025.397001:00.0340
LAP  6 15.707018.714020.574054.9950
LAP  7 16.001018.611021.320055.9320
LAP  8 28.363025.949026.480001:20.7920
LAP  9 15.901019.509022.781058.1910
LAP  10 15.848019.316020.394055.5580
LAP  11 27.361028.291032.813001:28.4650

#248 Travis Delnicki

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 20.968021.303030.367001:12.6380
LAP  3 15.800019.708020.852056.3600
LAP  4 16.219021.910026.497001:04.6260
LAP  5 15.794019.987023.380059.1610
LAP  6 15.601019.655020.200055.4560
LAP  7 15.771019.473019.984055.2280
LAP  8 21.500024.674025.284001:11.4580
LAP  9 15.939019.588019.677055.2040
LAP  10 20.926026.442024.645001:12.0130

#284 Cody Church

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 16.010019.684020.402056.0960
LAP  3 46.970020.563022.396001:29.9290
LAP  4 16.083019.611021.571057.2650
LAP  5 16.039020.566023.452001:00.0570
LAP  6 16.083019.635019.991055.7090
LAP  7 20.345021.001023.110001:04.4560
LAP  8 16.006019.595020.192055.7930
LAP  9 17.717021.307021.597001:00.6210
LAP  10 15.954019.792022.291058.0370

#297 Henry Miller

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 18.800021.034022.496001:02.3300
LAP  3 16.764020.682021.147058.5930
LAP  4 16.237019.863023.117059.2170

#326 Trevor Ezell

KTM 250SX-F Factory Editi

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 17.822021.078022.782001:01.6820
LAP  3 16.033020.396024.955001:01.3840
LAP  4 25.834032.324031.044001:29.2020
LAP  5 16.164019.981020.982057.1270
LAP  6 17.067026.746028.126001:11.9390
LAP  7 16.164019.912022.298058.3740
LAP  8 18.277023.398032.003001:13.6780
LAP  9 15.996020.481022.718059.1950
LAP  10 33.366024.546033.892001:31.8040

#351 Eric Grondahl

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 16.421020.514022.488059.4230
LAP  3 15.955019.241019.849055.0450
LAP  4 15.854019.262019.483054.5990
LAP  5 20.940025.126028.439001:14.5050
LAP  6 15.745018.978019.227053.9500
LAP  7 15.763019.335019.271054.3690
LAP  8 30.353020.353021.844001:12.5500
LAP  9 15.603018.998019.279053.8800
LAP  10 26.138023.205023.098001:12.4410
LAP  11 16.034019.574018.679054.2870

#389 Davey Sterritt

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 17.975021.031033.028001:12.0340
LAP  3 26.742021.351020.599001:08.6920
LAP  4 17.102020.324024.228001:01.6540
LAP  5 20.754020.007020.419001:01.1800
LAP  6 16.726020.223037.823001:14.7720
LAP  7 25.090021.663021.555001:08.3080
LAP  8 16.916020.036022.307059.2590
LAP  9 28.218020.577020.430001:09.2250

#421 Vann Martin

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 15.759019.395022.096057.2500
LAP  3 15.652018.770019.720054.1420
LAP  4 15.679019.671020.031055.3810
LAP  5 15.724019.150026.479001:01.3530
LAP  6 15.601019.065019.391054.0570
LAP  7 20.902021.165027.019001:09.0860
LAP  8 15.574018.956019.164053.6940
LAP  9 15.535019.364018.885053.7840
LAP  10 15.624021.958023.000001:00.5820
LAP  11 15.542019.347018.567053.4560

#471 Logan Karnow

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 15.712019.083020.121054.9160
LAP  3 15.364018.795018.542052.7010
LAP  4 24.785021.221025.493001:11.4990
LAP  5 15.121018.586018.269051.9760
LAP  6 26.014023.834022.797001:12.6450
LAP  7 15.009018.250019.044052.3030
LAP  8 27.428027.812027.233001:22.4730
LAP  9 20.444021.175024.219001:05.8380
LAP  10 21.999021.023023.944001:06.9660

#519 Joshua Cartwright

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 15.419019.081025.917001:00.4170
LAP  3 15.741018.858018.515053.1140
LAP  4 15.720018.738024.348058.8060
LAP  5 15.520021.004024.215001:00.7390
LAP  6 15.274018.462018.457052.1930
LAP  7 15.431018.882030.271001:04.5840
LAP  8 15.175018.201018.202051.5780
LAP  9 18.091026.799029.311001:14.2010
LAP  10 15.430018.278018.367052.0750

#527 Matt Hammer

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 17.989021.087026.824001:05.9000
LAP  3 17.503019.983022.870001:00.3560
LAP  4 16.347019.676024.293001:00.3160
LAP  5 15.931019.966023.907059.8040
LAP  6 15.798020.071021.480057.3490
LAP  7 15.570019.752022.054057.3760
LAP  8 20.732021.158023.036001:04.9260
LAP  9 15.988020.361021.169057.5180
LAP  10 22.119020.662027.088001:09.8690

#619 Mark Weishaar

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 15.965020.202020.043056.2100
LAP  3 15.832019.848021.341057.0210
LAP  4 24.899034.687034.567001:34.1530
LAP  5 18.003024.359021.560001:03.9220
LAP  6 18.082022.512023.445001:04.0390
LAP  7 15.911021.825023.559001:01.2950
LAP  8 15.806019.232019.613054.6510

#653 Tyler Bereman

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 15.973019.160030.860001:05.9930
LAP  3 40.872019.560018.738001:19.1700

#682 Dj Macfarlane

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 15.764020.487044.634001:20.8850
LAP  3 23.454036.944023.069001:23.4670
LAP  4 15.519021.167023.902001:00.5880
LAP  5 15.418019.487019.692054.5970
LAP  6 15.286019.918020.660055.8640
LAP  7 15.959020.086034.566001:10.6110
LAP  8 20.166034.437028.566001:23.1690
LAP  9 15.385019.549019.866054.8000

#760 Tyler Wozney

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 17.172019.680022.271059.1230
LAP  3 17.234019.670022.489059.3930
LAP  4 15.869020.046023.075058.9900
LAP  5 22.957022.632025.312001:10.9010
LAP  6 15.572019.786022.675058.0330
LAP  7 20.603025.427027.943001:13.9730
LAP  8 15.539019.822021.586056.9470
LAP  9 20.541026.533027.419001:14.4930
LAP  10 15.560019.789021.201056.5500

#795 Aaron Leininger

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 17.781019.992023.385001:01.1580
LAP  3 16.325019.268021.091056.6840
LAP  4 16.402019.854020.485056.7410
LAP  5 16.224019.084025.703001:01.0110
LAP  6 16.191018.799020.339055.3290
LAP  7 17.440020.154021.228058.8220
LAP  8 16.264018.557019.927054.7480
LAP  9 15.870019.940022.184057.9940
LAP  10 15.707018.697020.068054.4720
LAP  11 25.589021.537022.250001:09.3760

#931 Gradie Featherstone

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 16.138020.265020.567056.9700
LAP  3 22.575021.745026.540001:10.8600