Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Toronto

Rogers Centre - Toronto, ON

ROUND 9 OF 17 March 4, 2017

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group B Qualifying 1

#65 Paul Coates

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.241054.741001:02.9820
LAP  3 8.289001:02.264001:10.5530
LAP  4 8.210053.522001:01.7320
LAP  5 8.100053.530001:01.6300
LAP  6 10.173001:08.930001:19.1030
LAP  7 8.024053.057001:01.0810
LAP  8 9.772001:06.056001:15.8280
LAP  9 8.135052.926001:01.0610

#88 John Short

Suzuki RM-Z250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.041054.412001:02.4530
LAP  3 7.985001:04.653001:12.6380
LAP  4 8.067054.146001:02.2130
LAP  5 8.176054.391001:02.5670
LAP  6 9.622002:22.102002:31.7240
LAP  7 8.073056.759001:04.8320
LAP  8 7.968001:00.258001:08.2260

#98 Matt Babbitt

KTM 250SX-F Factory Editi

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.444001:00.696001:09.1400
LAP  3 8.554001:15.661001:24.2150
LAP  4 8.548059.611001:08.1590
LAP  5 14.564001:30.597001:45.1610
LAP  6 8.152058.798001:06.9500
LAP  7 18.051001:18.180001:36.2310
LAP  8 8.241057.169001:05.4100

#170 Zack Williams

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.271001:10.319001:18.5900
LAP  3 7.990056.273001:04.2630
LAP  4 7.858054.825001:02.6830
LAP  5 7.795054.626001:02.4210
LAP  6 10.205001:01.851001:12.0560
LAP  7 8.014054.113001:02.1270
LAP  8 9.674001:06.735001:16.4090
LAP  9 8.064054.809001:02.8730

#236 Mike Bottolfson

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.530058.993001:07.5230
LAP  3 8.369001:01.447001:09.8160
LAP  4 8.281001:02.240001:10.5210
LAP  5 8.300001:01.147001:09.4470
LAP  6 8.694001:00.324001:09.0180
LAP  7 8.749001:12.327001:21.0760
LAP  8 8.214001:08.451001:16.6650
LAP  9 8.286001:01.447001:09.7330

#248 Travis Delnicki

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.389001:00.391001:08.7800
LAP  3 8.278058.402001:06.6800
LAP  4 8.195058.067001:06.2620
LAP  5 11.885001:16.418001:28.3030
LAP  6 8.242057.117001:05.3590
LAP  7 9.947001:12.385001:22.3320
LAP  8 8.321056.952001:05.2730
LAP  9 11.240001:17.742001:28.9820

#256 James Milson

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.625059.636001:08.2610
LAP  3 8.575001:24.036001:32.6110
LAP  4 8.387057.272001:05.6590
LAP  5 13.174001:28.500001:41.6740
LAP  6 8.433058.416001:06.8490
LAP  7 14.196001:19.612001:33.8080
LAP  8 11.782001:32.154001:43.9360

#285 Tony Archer

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.204055.913001:04.1170
LAP  3 8.398001:16.384001:24.7820
LAP  4 8.177054.225001:02.4020
LAP  5 8.453001:13.945001:22.3980
LAP  6 7.959053.938001:01.8970
LAP  7 14.505001:09.033001:23.5380
LAP  8 9.643001:02.031001:11.6740

#309 Jeremy Smith

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.122058.665001:06.7870
LAP  3 10.305001:10.840001:21.1450
LAP  4 8.202001:01.854001:10.0560
LAP  5 7.926059.988001:07.9140
LAP  6 7.938055.949001:03.8870
LAP  7 11.266001:21.208001:32.4740
LAP  8 9.852001:09.912001:19.7640
LAP  9 8.195001:12.338001:20.5330

#313 Kyle Swanson

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.301001:05.919001:14.2200
LAP  3 8.278001:04.370001:12.6480
LAP  4 8.378057.980001:06.3580
LAP  5 8.185001:00.295001:08.4800
LAP  6 8.177001:01.569001:09.7460
LAP  7 8.143057.064001:05.2070
LAP  8 8.432057.577001:06.0090
LAP  9 13.082001:19.770001:32.8520

#322 Justin Baker

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 9.171001:11.669001:20.8400
LAP  3 11.417001:18.792001:30.2090
LAP  4 10.132001:15.060001:25.1920
LAP  5 13.719001:25.555001:39.2740
LAP  6 12.100001:35.452001:47.5520
LAP  7 15.513001:32.803001:48.3160

#326 Trevor Ezell

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.554001:03.104001:11.6580
LAP  3 8.687001:01.505001:10.1920
LAP  4 11.088001:31.679001:42.7670
LAP  5 8.467059.632001:08.0990
LAP  6 9.222001:29.117001:38.3390
LAP  7 8.307058.844001:07.1510
LAP  8 12.027001:24.639001:36.6660

#351 Eric Grondahl

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.133059.441001:07.5740
LAP  3 8.189001:16.344001:24.5330
LAP  4 8.186001:00.291001:08.4770
LAP  5 8.180001:02.754001:10.9340
LAP  6 8.065056.012001:04.0770
LAP  7 8.121055.830001:03.9510
LAP  8 8.247001:08.475001:16.7220
LAP  9 8.070056.180001:04.2500

#559 Dylan Merriam

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.051056.198001:04.2490
LAP  3 7.972001:11.474001:19.4460
LAP  4 7.911055.458001:03.3690
LAP  5 9.804001:26.858001:36.6620
LAP  6 8.108055.174001:03.2820
LAP  7 10.770001:19.992001:30.7620
LAP  8 7.970057.088001:05.0580
LAP  9 8.773001:27.926001:36.6990

#619 Mark Weishaar

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.317059.789001:08.1060
LAP  3 8.165058.613001:06.7780
LAP  4 8.282058.164001:06.4460
LAP  5 16.006001:15.076001:31.0820
LAP  6 8.097056.670001:04.7670
LAP  7 13.262001:14.831001:28.0930

#675 Kyle Dillin

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.262059.475001:07.7370
LAP  3 8.237001:16.561001:24.7980
LAP  4 8.262001:00.398001:08.6600
LAP  5 11.895001:25.847001:37.7420
LAP  6 8.293058.631001:06.9240
LAP  7 14.551001:27.407001:41.9580
LAP  8 8.174001:07.633001:15.8070

#677 Cody Williams

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.392001:18.797001:27.1890
LAP  3 7.949055.199001:03.1480
LAP  4 8.087001:07.343001:15.4300
LAP  5 7.922001:04.592001:12.5140
LAP  6 8.063054.782001:02.8450
LAP  7 8.701001:03.829001:12.5300
LAP  8 8.273054.522001:02.7950
LAP  9 8.264001:18.486001:26.7500

#731 Steve Roman

Suzuki RM-Z250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 7.839001:04.421001:12.2600
LAP  3 7.849054.294001:02.1430
LAP  4 7.978055.830001:03.8080
LAP  5 9.364001:06.156001:15.5200
LAP  6 7.791057.423001:05.2140
LAP  7 7.954059.025001:06.9790
LAP  8 8.118057.065001:05.1830
LAP  9 12.769001:32.753001:45.5220

#740 Lane Staley

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.228001:00.332001:08.5600
LAP  3 8.091054.544001:02.6350
LAP  4 10.316001:06.940001:17.2560
LAP  5 8.518054.728001:03.2460
LAP  6 8.246001:12.226001:20.4720
LAP  7 8.246054.589001:02.8350
LAP  8 8.170001:06.220001:14.3900
LAP  9 8.351001:18.468001:26.8190

#795 Aaron Leininger

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.228057.823001:06.0510
LAP  3 8.500059.567001:08.0670
LAP  4 8.391001:00.138001:08.5290
LAP  5 8.397057.935001:06.3320
LAP  6 8.406059.024001:07.4300
LAP  7 8.712058.226001:06.9380
LAP  8 9.553001:07.229001:16.7820
LAP  9 8.456056.797001:05.2530

#814 Deven Sorensen

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 8.386001:01.455001:09.8410
LAP  3 8.446058.706001:07.1520
LAP  4 8.148001:06.451001:14.5990
LAP  5 8.280001:11.260001:19.5400
LAP  6 8.234057.870001:06.1040
LAP  7 12.169001:29.842001:42.0110
LAP  8 8.294001:07.317001:15.6110