Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Monster Energy Cup

Sam Boyd Stadium - Las Vegas, NV

Supermini

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - Super Mini Race 1 (6 Laps)

#10 Jeremy Ryan

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 58.135012.87302.096001:13.1040
LAP  2 56.286012.60502.065001:10.9560
LAP  3 57.159014.49002.104001:13.7530
LAP  4 55.705012.85202.096001:10.6530
LAP  5 55.995012.90602.108001:11.0090
LAP  6 56.505012.41102.104001:11.0200

#26 Parker Earl

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 58.256013.30502.126001:13.6870
LAP  2 57.051012.86502.191001:12.1070
LAP  3 55.952012.87602.105001:10.9330
LAP  4 56.052012.65802.072001:10.7820
LAP  5 55.939013.02202.109001:11.0700
LAP  6 59.276012.94702.152001:14.3750

#30 Jordan Jarvis

Yamaha Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:00.298014.45802.072001:16.8280
LAP  2 58.595013.43002.072001:14.0970
LAP  3 58.246013.04202.067001:13.3550
LAP  4 59.417013.75202.216001:15.3850
LAP  5 01:00.096013.45002.160001:15.7060
LAP  6 59.893013.32802.155001:15.3760

#32 Kaeden Amerine

KTM Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 57.225012.72202.231001:12.1780
LAP  2 55.873012.57402.120001:10.5670
LAP  3 56.615012.59802.135001:11.3480
LAP  4 55.680012.59202.127001:10.3990
LAP  5 56.467012.64902.099001:11.2150
LAP  6 55.921012.41802.108001:10.4470

#34 Tayler Allred

KTM Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:02.633014.13402.183001:18.9500
LAP  2 01:01.116014.28702.153001:17.5560
LAP  3 01:00.165013.60202.168001:15.9350
LAP  4 01:01.599014.01402.174001:17.7870
LAP  5 01:00.637013.67002.178001:16.4850
LAP  6 01:00.935013.61702.162001:16.7140

#41 Alexander Vestal

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 59.283013.78902.107001:15.1790
LAP  2 57.088013.08402.094001:12.2660
LAP  3 57.830012.76402.058001:12.6520
LAP  4 57.049013.48202.067001:12.5980
LAP  5 57.058012.92302.088001:12.0690
LAP  6 56.779013.01902.104001:11.9020

#46 Charles Tolleson

KTM Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:01.041013.60802.100001:16.7490
LAP  2 59.833012.87402.115001:14.8220
LAP  3 57.710013.22102.231001:13.1620
LAP  4 01:00.151012.97602.194001:15.3210
LAP  5 58.986012.79202.134001:13.9120
LAP  6 58.567012.68302.135001:13.3850

#51 Jace Kessler

Husqvarna Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:00.387014.42002.148001:16.9550
LAP  2 58.274013.53502.055001:13.8640
LAP  3 57.229012.95502.063001:12.2470
LAP  4 57.342012.91702.050001:12.3090
LAP  5 57.581012.97702.024001:12.5820
LAP  6 57.912012.89502.143001:12.9500

#58 Tyler Evans

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:02.611013.83502.147001:18.5930
LAP  2 59.245013.10202.092001:14.4390
LAP  3 58.558013.29502.178001:14.0310
LAP  4 59.701013.39702.131001:15.2290
LAP  5 58.161013.41502.240001:13.8160
LAP  6 57.846013.10902.113001:13.0680

#60 Mark Stone

KTM Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:14.917035.36602.377001:52.6600
LAP  2 01:08.499013.55102.089001:24.1390
LAP  3 58.703013.51002.114001:14.3270
LAP  4 59.930013.22102.066001:15.2170
LAP  5 58.415013.26002.154001:13.8290

#68 Branden Walther

KTM Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:14.040012.97002.071001:29.0810
LAP  2 57.223013.28002.079001:12.5820
LAP  3 55.968013.00302.050001:11.0210
LAP  4 55.247013.63902.153001:11.0390
LAP  5 56.902013.12002.078001:12.1000
LAP  6 54.830012.55802.012001:09.4000

#71 Hunter Cross

Yamaha Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 59.897013.68102.185001:15.7630
LAP  2 57.972013.23802.158001:13.3680
LAP  3 57.309012.87102.145001:12.3250
LAP  4 57.255012.86702.154001:12.2760
LAP  5 56.991013.12902.156001:12.2760
LAP  6 57.329012.43202.130001:11.8910

#79 Jett Reynolds

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 54.490012.82502.082001:09.3970
LAP  2 54.361012.84702.071001:09.2790
LAP  3 01:01.372012.43001.993001:15.7950
LAP  4 53.718012.39701.988001:08.1030
LAP  5 53.838012.25901.979001:08.0760
LAP  6 53.979012.64102.042001:08.6620

#80 Preston Kilroy

KTM Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 55.858012.85802.040001:10.7560
LAP  2 56.741013.23601.971001:11.9480
LAP  3 55.745012.81702.054001:10.6160
LAP  4 55.751012.66302.019001:10.4330
LAP  5 55.905012.51002.068001:10.4830
LAP  6 56.408012.64902.067001:11.1240

#171 Talon Hawkins

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 --.--- --.--- 4.463002:44.1740

#329 Matthew Leblanc

Yamaha Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 56.361012.94102.073001:11.3750
LAP  2 56.067012.84502.071001:10.9830
LAP  3 55.024012.74202.085001:09.8510
LAP  4 53.978012.33802.057001:08.3730
LAP  5 54.913012.57202.111001:09.5960
LAP  6 53.877012.45502.047001:08.3790

#351 Jack Rogers

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 55.449013.31102.095001:10.8550
LAP  2 57.256013.32002.086001:12.6620
LAP  3 57.030013.08402.079001:12.1930
LAP  4 56.461012.91502.106001:11.4820
LAP  5 54.638012.54502.067001:09.2500
LAP  6 56.169013.30402.079001:11.5520

#411 Crockett Myers

Suzuki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 59.537013.10502.083001:14.7250
LAP  2 57.668012.56602.095001:12.3290
LAP  3 57.810012.87602.066001:12.7520
LAP  4 57.177013.70402.133001:13.0140
LAP  5 56.789013.02002.107001:11.9160
LAP  6 56.877012.68802.127001:11.6920

#428 Nate Thrasher

Kawasaki Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:05.834013.04902.248001:21.1310
LAP  2 58.550012.92702.140001:13.6170
LAP  3 57.051012.86802.127001:12.0460
LAP  4 55.410012.59002.136001:10.1360
LAP  5 56.380012.82302.191001:11.3940
LAP  6 56.013012.92302.119001:11.0550

#552 Larry Reyes

Husqvarna Supermini

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 01:05.615013.47802.123001:21.2160
LAP  2 58.817013.25502.121001:14.1930
LAP  3 59.361013.20202.089001:14.6520
LAP  4 01:00.688013.39702.096001:16.1810
LAP  5 58.382013.24102.139001:13.7620
LAP  6 58.660013.27802.146001:14.0840