Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Arlington

AT&T Stadium - Arlington, TX

ROUND 7 OF 17 February 17, 2018

450SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 450SX Group C Qualifying 1

#59 Cole Martinez

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 3.763030.008019.186052.9570
LAP  3 3.869033.217023.204001:00.2900
LAP  4 3.903030.965023.207058.0750
LAP  5 3.826029.508019.518052.8520
LAP  6 5.563042.256027.919001:15.7380
LAP  7 3.810029.353019.188052.3510
LAP  8 5.854043.175023.500001:12.5290
LAP  9 3.811035.214024.533001:03.5580
LAP  10 3.843029.632028.571001:02.0460

#120 Todd Bannister

Kawasaki KX 450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.402031.906021.613057.9210
LAP  3 6.358043.160023.702001:13.2200
LAP  4 3.880031.483021.676057.0390
LAP  5 5.985051.617026.655001:24.2570
LAP  6 3.970032.239021.094057.3030
LAP  7 4.927049.167023.115001:17.2090
LAP  8 4.520033.004021.809059.3330
LAP  9 4.188038.285029.004001:11.4770
LAP  10 4.193031.795021.242057.2300

#124 Robert Fitch

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.104031.819021.792057.7150
LAP  3 5.165043.776024.936001:13.8770
LAP  4 3.853031.605020.825056.2830
LAP  5 4.758049.886031.045001:25.6890
LAP  6 3.837030.899020.484055.2200
LAP  7 5.272054.463022.954001:22.6890
LAP  8 3.927033.065023.084001:00.0760
LAP  9 7.065050.085026.470001:23.6200

#240 Bryce Stewart

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 3.982031.208020.310055.5000
LAP  3 5.408050.400031.823001:27.6310
LAP  4 3.732030.295019.940053.9670
LAP  5 5.170050.178033.939001:29.2870
LAP  6 3.744030.199023.442057.3850
LAP  7 5.268055.964030.474001:31.7060
LAP  8 3.852040.389030.487001:14.7280
LAP  9 4.127038.437030.615001:13.1790

#277 Kordel Caro

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 5.941040.628023.523001:10.0920
LAP  3 4.028033.540022.836001:00.4040
LAP  4 3.977033.016028.283001:05.2760
LAP  5 4.149047.185031.818001:23.1520
LAP  6 3.951037.952031.149001:13.0520
LAP  7 4.061038.555024.707001:07.3230
LAP  8 4.004043.807035.167001:22.9780
LAP  9 6.468039.577026.791001:12.8360

#308 Nicholas Jackson

Kawasaki KX 450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.705042.022023.747001:10.4740
LAP  3 4.005039.823030.122001:13.9500
LAP  4 3.980035.110023.468001:02.5580
LAP  5 4.587045.784032.540001:22.9110
LAP  6 4.038035.163024.253001:03.4540
LAP  7 4.689048.985029.315001:22.9890
LAP  8 4.137034.364025.269001:03.7700
LAP  9 4.075041.629038.627001:24.3310

#383 Casey Brennan

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 6.339033.149021.692001:01.1800
LAP  3 3.947036.660026.163001:06.7700
LAP  4 3.976041.443025.104001:10.5230
LAP  5 4.000035.656021.872001:01.5280
LAP  6 4.046030.874024.242059.1620
LAP  7 3.926031.160021.658056.7440
LAP  8 4.653054.719027.176001:26.5480
LAP  9 3.888030.903021.579056.3700
LAP  10 4.518046.459029.641001:20.6180

#523 Miles Daniele

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.087031.916021.947057.9500
LAP  3 6.271041.471025.166001:12.9080
LAP  4 4.080041.076023.731001:08.8870
LAP  5 4.207044.084026.817001:15.1080
LAP  6 3.918032.317022.336058.5710
LAP  7 4.047048.434022.527001:15.0080
LAP  8 3.955037.736026.274001:07.9650
LAP  9 4.018048.419035.417001:27.8540

#608 David Pulley

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.124051.955024.445001:20.5240
LAP  3 3.906032.030022.781058.7170
LAP  4 4.140036.143022.762001:03.0450
LAP  5 4.263036.429023.104001:03.7960
LAP  6 3.916032.035028.364002:41.6610
LAP  7 3.934032.464022.986059.3840
LAP  8 4.911048.694033.456001:27.0610

#645 Cheyenne Harmon

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 3.911031.467020.239055.6170
LAP  3 3.863030.872020.190054.9250
LAP  4 4.024031.321021.127056.4720
LAP  5 4.270001:15.207027.181001:46.6580
LAP  6 3.978030.760020.369055.1070
LAP  7 3.898039.791030.083001:13.7720
LAP  8 3.806030.971021.835056.6120
LAP  9 4.471044.482025.496001:14.4490

#708 Joe Perron

Kawasaki KX 450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 3.991031.374046.038001:21.4030
LAP  3 4.121031.925021.576057.6220
LAP  4 5.457056.208028.308001:29.9730
LAP  5 3.924031.497021.221056.6420
LAP  6 5.655055.323032.694001:33.6720
LAP  7 3.902031.512021.255056.6690
LAP  8 3.898048.601022.872001:15.3710
LAP  9 4.062031.751023.086058.8990

#713 Chad Cook

Kawasaki KX 450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 3.991031.369021.595056.9550
LAP  3 4.039031.960022.237058.2360
LAP  4 5.109048.848032.988001:26.9450
LAP  5 4.096031.187023.644058.9270
LAP  6 4.051001:07.193029.974001:41.2180
LAP  7 4.033031.213021.078056.3240
LAP  8 4.078032.427021.414057.9190
LAP  9 5.806048.344031.678001:25.8280

#715 Kele Russell

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.127035.848022.018001:01.9930
LAP  3 3.874033.102022.951059.9270
LAP  4 3.921032.486022.399058.8060
LAP  5 4.029035.751028.219001:07.9990
LAP  6 3.870032.133021.979057.9820
LAP  7 3.967032.938032.758001:09.6630
LAP  8 3.941035.420043.583001:22.9440
LAP  9 3.951033.341022.770001:00.0620
LAP  10 3.901032.725022.760059.3860

#914 Brice Klippel

Honda CRF 450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 4.102032.621022.010058.7330
LAP  3 4.970037.681037.015001:19.6660
LAP  4 4.172032.375021.513058.0600
LAP  5 4.122042.152026.409001:12.6830
LAP  6 3.870031.640021.549057.0590
LAP  7 5.144043.213029.805001:18.1620
LAP  8 4.183039.224025.391001:08.7980
LAP  9 4.096032.291021.821058.2080
LAP  10 3.956032.051023.567059.5740