Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Detroit

Ford Field - Detroit, MI

ROUND 8 OF 17 February 23, 2019

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group B Qualifying 2

#78 Ramyller Alves

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 24.529028.078052.6070
LAP  3 24.366048.744001:13.1100
LAP  4 24.170027.725051.8950
LAP  5 24.272042.651001:06.9230
LAP  6 23.556027.977051.5330
LAP  7 23.004027.722050.7260
LAP  8 35.761055.113001:30.8740
LAP  9 24.627038.442001:03.0690
LAP  10 22.814027.561050.3750
LAP  11 24.971043.999001:08.9700

#89 Joey Crown

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 23.892042.486001:06.3780
LAP  3 27.127031.732058.8590
LAP  4 23.164027.641050.8050
LAP  5 23.256027.766051.0220
LAP  6 26.344035.929001:02.2730
LAP  7 24.610037.113001:01.7230
LAP  8 23.000027.741050.7410
LAP  9 29.695033.303001:02.9980
LAP  10 22.617028.039050.6560
LAP  11 23.611043.863001:07.4740

#90 Jeremy Hand

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 26.027031.946057.9730
LAP  3 24.487027.994052.4810
LAP  4 24.452028.104052.5560
LAP  5 29.493045.190001:14.6830
LAP  6 24.584037.175001:01.7590
LAP  7 24.482028.255052.7370
LAP  8 24.607028.729053.3360
LAP  9 38.038039.071001:17.1090
LAP  10 24.490028.901053.3910
LAP  11 32.626033.099001:05.7250

#98 Wilson Fleming

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 25.639036.091001:01.7300
LAP  3 23.547028.440051.9870
LAP  4 23.519028.319051.8380
LAP  5 32.371036.701001:09.0720
LAP  6 22.917028.438051.3550
LAP  7 32.723035.519001:08.2420
LAP  8 23.160028.211051.3710
LAP  9 31.327032.719001:04.0460
LAP  10 22.619029.671052.2900
LAP  11 33.778042.166001:15.9440

#125 Luke Neese

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 26.326029.160055.4860
LAP  3 23.932029.448053.3800
LAP  4 31.490035.136001:06.6260
LAP  5 54.802029.954001:24.7560
LAP  6 23.322043.832003:59.2300

#161 Justin Thompson

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 25.391030.200055.5910
LAP  3 24.161029.164053.3250
LAP  4 23.520029.062052.5820
LAP  5 33.455054.490001:27.9450
LAP  6 23.439029.015052.4540
LAP  7 24.028031.291055.3190
LAP  8 35.517035.037001:10.5540
LAP  9 23.733028.728052.4610
LAP  10 26.104033.769059.8730
LAP  11 24.123031.556055.6790

#305 Hunter Hilton

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 24.359029.245053.6040
LAP  3 33.937043.051001:16.9880
LAP  4 24.347032.038056.3850
LAP  5 55.674046.609001:42.2830
LAP  6 24.681042.712001:07.3930
LAP  7 24.660042.867001:07.5270
LAP  8 24.745039.221001:03.9660
LAP  9 34.494045.794001:20.2880

#332 Dustin Winter

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 24.674029.579054.2530
LAP  3 25.055028.887053.9420
LAP  4 24.348029.170053.5180
LAP  5 24.661029.862054.5230
LAP  6 33.214038.515001:11.7290
LAP  7 25.215045.412001:10.6270
LAP  8 23.063051.152001:14.2150
LAP  9 22.921001:02.416001:25.3370
LAP  10 23.441028.886052.3270

#392 Michael Fowler

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 27.912033.714001:01.6260
LAP  3 25.062030.789055.8510
LAP  4 38.798049.327001:28.1250
LAP  5 24.734031.348056.0820
LAP  6 40.352048.508001:28.8600
LAP  7 24.955030.113055.0680
LAP  8 45.916047.181001:33.0970
LAP  9 24.737035.865001:00.6020

#401 Samuel Redman

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 24.292028.326052.6180
LAP  3 24.245028.798053.0430
LAP  4 30.702031.487001:02.1890
LAP  5 24.844028.590053.4340
LAP  6 33.654034.994001:08.6480
LAP  7 24.117030.483054.6000
LAP  8 01:11.199033.159001:44.3580
LAP  9 23.899028.349052.2480
LAP  10 41.786048.349001:30.1350

#407 Benjamin Nelko

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 24.556029.234053.7900
LAP  3 24.991029.727054.7180
LAP  4 25.488029.326054.8140
LAP  5 24.658028.715053.3730
LAP  6 30.461029.934001:00.3950
LAP  7 24.484045.390001:09.8740
LAP  8 24.689028.749053.4380
LAP  9 34.820033.398001:08.2180
LAP  10 24.971028.452053.4230
LAP  11 36.434043.828001:20.2620

#434 Parker Fleming

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 26.465033.542001:00.0070
LAP  3 25.859030.297056.1560
LAP  4 28.542037.421001:05.9630
LAP  5 25.678029.359055.0370
LAP  6 29.796044.782001:14.5780
LAP  7 27.215040.074001:07.2890
LAP  8 26.111030.324056.4350
LAP  9 35.852039.160001:15.0120
LAP  10 26.048042.523001:08.5710

#511 Steven Clarke

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 27.714031.942059.6560
LAP  3 24.547032.748057.2950
LAP  4 23.524027.888051.4120
LAP  5 29.262037.860001:07.1220
LAP  6 24.643030.458055.1010
LAP  7 23.179028.382051.5610
LAP  8 26.228033.003059.2310
LAP  9 24.102032.867056.9690
LAP  10 23.121027.669050.7900
LAP  11 23.104027.550050.6540

#700 James Weeks

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 23.405028.000051.4050
LAP  3 24.459031.500055.9590
LAP  4 23.722032.427056.1490
LAP  5 22.998028.304051.3020
LAP  6 27.660033.482001:01.1420
LAP  7 24.218036.394001:00.6120
LAP  8 26.506033.950001:00.4560
LAP  9 23.240036.425059.6650
LAP  10 25.017030.870055.8870
LAP  11 23.315028.264051.5790
LAP  12 28.620042.389001:11.0090

#725 Richard Jackson

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 25.349030.333055.6820
LAP  3 25.134029.447054.5810
LAP  4 25.066029.157054.2230
LAP  5 25.286029.336054.6220
LAP  6 24.849030.233055.0820
LAP  7 25.278048.412001:13.6900
LAP  8 24.077029.332053.4090
LAP  9 42.884031.490001:14.3740
LAP  10 24.384029.582053.9660
LAP  11 49.842045.407001:35.2490

#795 Aaron Leininger

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 25.858030.969056.8270
LAP  3 25.961030.862056.8230
LAP  4 26.052030.274056.3260
LAP  5 25.921034.560001:00.4810
LAP  6 25.835031.002056.8370
LAP  7 35.780038.850001:14.6300
LAP  8 25.475030.009055.4840
LAP  9 25.747030.157055.9040
LAP  10 33.181036.905001:10.0860
LAP  11 26.055030.935056.9900

#878 Eric Mckay

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 27.617034.810001:02.4270
LAP  3 28.955035.557001:04.5120
LAP  4 27.629036.238001:03.8670
LAP  5 26.991035.620001:02.6110
LAP  6 37.886048.200001:26.0860
LAP  7 27.742035.107001:02.8490
LAP  8 36.973046.847001:23.8200
LAP  9 27.018034.704001:01.7220

#914 Brice Klippel

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 25.008029.028054.0360
LAP  3 26.018029.966055.9840
LAP  4 24.861029.791054.6520
LAP  5 28.198044.670001:12.8680
LAP  6 24.592029.438054.0300
LAP  7 28.950040.053001:09.0030
LAP  8 24.691029.126053.8170
LAP  9 24.944039.259001:04.2030
LAP  10 25.875035.109001:00.9840
LAP  11 24.873029.280054.1530

#986 Lane Shaw

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.088058.190001:30.2780
LAP  3 25.265029.613054.8780
LAP  4 24.905029.731054.6360
LAP  5 31.794046.533001:18.3270
LAP  6 24.779038.611001:03.3900
LAP  7 23.996028.936052.9320
LAP  8 29.141037.897001:07.0380
LAP  9 24.252028.760053.0120
LAP  10 31.386034.829001:06.2150

#996 Preston Taylor

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 27.305030.911058.2160
LAP  3 23.927029.189053.1160
LAP  4 26.651035.981001:02.6320
LAP  5 24.258001:12.984001:37.2420
LAP  6 24.311030.061054.3720