Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Nashville

Nissan Stadium - Nashville, TN

ROUND 14 OF 17 April 6, 2019

450SX

LAP CHART - 450SX Heat 1

Indicates Lapped Rider

# RIDER 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#2 C. Webb 1 3 3 3 3 2 17 17 17 17
#3 E. Tomac 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2
#11 K. Chisholm 3 17 17 17 17 25 19 501 918 509
#17 J. Savatgy 4 19 19 25 25 19 46 19 19 19
#19 J. Bogle 5 25 25 19 19 46 51 46 46 918
#25 M. Musquin 6 51 51 46 46 51 11 51 51 46
#46 J. Hill 7 11 46 51 51 11 111 11 11 51
#51 J. Barcia 8 46 11 11 11 111 800 111 111 11
#97 A. Enticknap 9 111 111 111 111 800 99 800 25 111
#99 A. Politelli 10 99 800 800 800 99 25 25 800 25
#111 C. Blose 11 800 99 99 99 97 97 99 99 800
#412 J. Lesher 12 97 97 97 97 412 480 97 97 99
#471 L. Karnow 13 412 412 412 412 471 412 480 501 97
#480 J. Nystrom 14 471 471 471 471 509 471 412 412 501
#501 S. Wennerstrom 15 509 509 509 509 918 509 471 480 412
#509 A. Nagy 16 918 918 918 918 501 918 509 471 480
#800 M. Alessi 17 480 480 480 480 471
#918 M. Akaydin 18 501 501 501 501
# Name LAPS LED
3 E. Tomac 4
17 J. Savatgy 4
2 C. Webb 1