Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

E. Rutherford

MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ

ROUND 16 OF 17 April 27, 2019

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group B Qualifying 1

#57 Bradley Taft

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.603028.978001:01.5810
LAP  3 29.779028.674058.4530
LAP  4 29.010026.767055.7770
LAP  5 43.394043.670001:27.0640
LAP  6 28.710029.801058.5110
LAP  7 39.746031.941001:11.6870
LAP  8 41.928035.334001:17.2620
LAP  9 29.141027.303056.4440
LAP  10 49.373046.691001:36.0640

#74 Cade Autenrieth

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.236029.446001:02.6820
LAP  3 30.576029.281059.8570
LAP  4 29.553028.544058.0970
LAP  5 28.647027.910056.5570
LAP  6 41.886036.178001:18.0640
LAP  7 29.112027.849056.9610
LAP  8 38.984031.502001:10.4860
LAP  9 29.256027.857057.1130
LAP  10 38.082037.060001:15.1420

#78 Ramyller Alves

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.267031.291001:06.5580
LAP  3 31.987029.588001:01.5750
LAP  4 29.761029.590059.3510
LAP  5 29.731028.318058.0490
LAP  6 47.616044.851001:32.4670
LAP  7 29.472033.973001:03.4450
LAP  8 29.169027.645056.8140
LAP  9 29.161027.904057.0650
LAP  10 51.395045.534001:36.9290

#90 Jeremy Hand

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.832031.885001:06.7170
LAP  3 31.439035.196001:06.6350
LAP  4 29.920028.784058.7040
LAP  5 38.868030.617001:09.4850
LAP  6 29.458027.999057.4570
LAP  7 29.170027.889057.0590
LAP  8 44.479037.791001:22.2700
LAP  9 29.304027.866057.1700
LAP  10 47.975038.899001:26.8740

#116 Tj Albright

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.055030.541001:03.5960
LAP  3 48.030048.938001:36.9680
LAP  4 29.874028.888058.7620
LAP  5 30.262029.136059.3980
LAP  6 59.967041.374001:41.3410
LAP  7 29.213028.852058.0650
LAP  8 42.025046.238001:28.2630
LAP  9 29.909028.155058.0640

#119 Isaac Teasdale

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.574032.228001:07.8020
LAP  3 30.251032.964001:03.2150
LAP  4 40.036032.061001:12.0970
LAP  5 29.051039.318003:55.1640
LAP  6 46.903035.557001:22.4600
LAP  7 29.160027.642056.8020

#125 Luke Neese

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.687030.418001:06.1050
LAP  3 33.031029.984001:03.0150
LAP  4 29.547029.131058.6780
LAP  5 42.475034.343001:16.8180
LAP  6 29.004029.559058.5630
LAP  7 43.432035.346001:18.7780
LAP  8 29.382031.590001:00.9720
LAP  9 39.226037.762001:16.9880
LAP  10 34.873040.200001:15.0730

#159 Jace Owen

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.059028.816001:00.8750
LAP  3 28.393026.257054.6500
LAP  4 39.859045.325001:25.1840
LAP  5 28.181025.830054.0110
LAP  6 32.423040.558001:12.9810
LAP  7 29.365027.495056.8600
LAP  8 40.005036.264001:16.2690
LAP  9 29.355028.304057.6590
LAP  10 45.096032.491001:17.5870

#161 Justin Thompson

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.604031.117001:06.7210
LAP  3 31.934030.038001:01.9720
LAP  4 30.413030.126001:00.5390
LAP  5 42.438037.932001:20.3700
LAP  6 29.844029.851059.6950
LAP  7 32.411033.202001:05.6130
LAP  8 32.806040.923001:13.7290
LAP  9 30.579029.874001:00.4530
LAP  10 37.882038.722001:16.6040

#197 Dillon Cloyed

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 38.996036.307001:15.3030
LAP  3 33.334033.164001:06.4980
LAP  4 33.114038.723001:11.8370
LAP  5 32.425031.282001:03.7070
LAP  6 33.877036.078001:09.9550
LAP  7 56.999035.659001:32.6580
LAP  8 31.799029.880001:01.6790
LAP  9 31.071029.935001:01.0060

#332 Dustin Winter

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 38.523029.986001:08.5090
LAP  3 32.849033.725001:06.5740
LAP  4 32.843034.938001:07.7810
LAP  5 33.200045.148001:18.3480
LAP  6 28.869029.138058.0070
LAP  7 43.798036.444001:20.2420
LAP  8 45.994048.692001:34.6860
LAP  9 41.175051.628001:32.8030

#346 Kevin Moranz

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.450032.319001:06.7690
LAP  3 31.151029.408001:00.5590
LAP  4 30.089031.642001:01.7310
LAP  5 30.898029.411001:00.3090
LAP  6 30.074029.790059.8640
LAP  7 01:26.409040.212002:06.6210
LAP  8 30.114029.108059.2220
LAP  9 30.803035.433001:06.2360
LAP  10 30.730030.654001:01.3840

#367 Hunter Sayles

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.652031.950001:06.6020
LAP  3 31.942038.601001:10.5430
LAP  4 29.823036.701001:06.5240
LAP  5 28.860028.621057.4810
LAP  6 42.887032.151001:15.0380
LAP  7 28.573035.566001:04.1390
LAP  8 28.858044.752001:13.6100
LAP  9 29.248001:20.600001:49.8480

#700 James Weeks

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.549032.875001:06.4240
LAP  3 30.464029.618001:00.0820
LAP  4 29.622029.508059.1300
LAP  5 29.438030.617001:00.0550
LAP  6 29.208047.393001:16.6010
LAP  7 28.693028.300056.9930
LAP  8 39.090037.275001:16.3650
LAP  9 39.905043.677001:23.5820
LAP  10 28.927032.724001:01.6510