Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

E. Rutherford

MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ

ROUND 16 OF 17 April 27, 2019

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group C Qualifying 1

#248 Travis Delnicki

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.352035.472001:09.8240
LAP  3 40.272032.090001:12.3620
LAP  4 32.149030.949001:03.0980
LAP  5 43.004035.450001:18.4540
LAP  6 31.123030.473001:01.5960
LAP  7 40.163042.420001:22.5830
LAP  8 31.285033.335001:04.6200
LAP  9 31.828030.296001:02.1240
LAP  10 47.576040.361001:27.9370

#305 Hunter Hilton

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 43.282039.383001:22.6650
LAP  3 38.623033.583001:12.2060
LAP  4 37.620040.325001:17.9450
LAP  5 29.962030.107001:00.0690
LAP  6 44.026047.152001:31.1780
LAP  7 42.421038.274001:20.6950
LAP  8 30.765029.989001:00.7540
LAP  9 44.283039.584001:23.8670

#319 Coty Schock

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.850031.401001:05.2510
LAP  3 31.528056.374001:27.9020
LAP  4 32.234030.280001:02.5140
LAP  5 32.208031.003001:03.2110
LAP  6 31.546052.935001:24.4810
LAP  7 31.636029.948001:01.5840
LAP  8 31.125030.532001:01.6570
LAP  9 44.253033.504001:17.7570
LAP  10 30.826029.953001:00.7790

#389 Davey Sterritt

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 01:37.528033.686002:11.2140
LAP  3 38.603032.178001:10.7810
LAP  4 33.328032.771001:06.0990
LAP  5 37.163043.426001:20.5890
LAP  6 32.345032.709001:05.0540
LAP  7 57.342052.946001:50.2880
LAP  8 32.889032.309001:05.1980

#392 Michael Fowler

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 42.193036.378001:18.5710
LAP  3 35.201035.273001:10.4740
LAP  4 43.166037.354001:20.5200
LAP  5 38.663041.733001:20.3960
LAP  6 43.725035.564001:19.2890
LAP  7 32.676036.031001:08.7070
LAP  8 45.979034.785001:20.7640
LAP  9 40.164047.754001:27.9180

#434 Parker Fleming

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 37.469031.229001:08.6980
LAP  3 31.717030.212001:01.9290
LAP  4 46.554044.516001:31.0700
LAP  5 53.922041.495001:35.4170
LAP  6 30.418029.154059.5720
LAP  7 51.176055.951001:47.1270
LAP  8 59.042042.623001:41.6650

#675 Kyle Dillin

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.603030.983001:05.5860
LAP  3 33.266030.734001:04.0000
LAP  4 54.180044.567001:38.7470
LAP  5 31.478029.839001:01.3170
LAP  6 31.284031.508001:02.7920
LAP  7 50.059037.422001:27.4810
LAP  8 30.969030.402001:01.3710
LAP  9 49.852034.956001:24.8080

#775 Locky Kennedy

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 44.336036.562001:20.8980
LAP  3 36.613033.329001:09.9420
LAP  4 36.119039.651001:15.7700
LAP  5 37.435045.277001:22.7120
LAP  6 32.069031.209001:03.2780
LAP  7 32.122031.173001:03.2950
LAP  8 51.908037.274001:29.1820
LAP  9 34.523031.508001:06.0310

#795 Aaron Leininger

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 38.005031.591001:09.5960
LAP  3 33.026031.352001:04.3780
LAP  4 32.932032.837001:05.7690
LAP  5 32.970030.839001:03.8090
LAP  6 32.478030.509001:02.9870
LAP  7 42.303032.589001:14.8920
LAP  8 31.785030.280001:02.0650
LAP  9 33.611032.407001:06.0180
LAP  10 34.847030.883001:05.7300

#824 Carter Stephenson

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 42.220031.034001:13.2540
LAP  3 33.795032.235001:06.0300
LAP  4 32.559035.158001:07.7170
LAP  5 31.267029.701001:00.9680
LAP  6 30.529030.237001:00.7660
LAP  7 43.394032.592001:15.9860
LAP  8 40.086045.387001:25.4730
LAP  9 29.746029.800059.5460
LAP  10 44.396045.798001:30.1940

#878 Eric Mckay

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 40.926045.732001:26.6580
LAP  3 45.512039.439001:24.9510
LAP  4 37.202039.431001:16.6330
LAP  5 36.964042.472001:19.4360
LAP  6 43.118038.281001:21.3990
LAP  7 37.638037.787001:15.4250
LAP  8 01:10.861035.988001:46.8490

#914 Brice Klippel

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.752030.210001:02.9620
LAP  3 31.949029.960001:01.9090
LAP  4 43.903041.506001:25.4090
LAP  5 31.674035.000001:06.6740
LAP  6 31.034029.703001:00.7370
LAP  7 31.517030.530001:02.0470
LAP  8 30.472028.771059.2430
LAP  9 48.809043.606001:32.4150
LAP  10 29.834028.576058.4100

#921 Uli Stocker

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 55.980038.041001:34.0210
LAP  3 40.798048.355001:29.1530
LAP  4 41.896034.146001:16.0420
LAP  5 47.893048.623001:36.5160
LAP  6 33.631033.298001:06.9290
LAP  7 56.910040.970001:37.8800
LAP  8 34.038033.806001:07.8440

#981 Curren Thurman

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 42.769035.113001:17.8820
LAP  3 33.924032.665001:06.5890
LAP  4 32.314030.458001:02.7720
LAP  5 31.379029.335001:00.7140
LAP  6 30.251055.960001:26.2110
LAP  7 49.305036.441001:25.7460
LAP  8 30.746029.526001:00.2720
LAP  9 30.266029.145059.4110