Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

E. Rutherford

MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ

ROUND 16 OF 17 April 27, 2019

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group A Qualifying 1

#23 Chase Sexton

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 31.018028.222059.2400
LAP  3 28.393026.629055.0220
LAP  4 31.881033.142001:05.0230
LAP  5 27.949025.999053.9480
LAP  6 36.209031.737001:07.9460
LAP  7 27.593026.492054.0850
LAP  8 36.770028.065001:04.8350
LAP  9 28.152026.091054.2430
LAP  10 32.408031.310001:03.7180
LAP  11 27.795026.115053.9100

#24 Austin Forkner

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.961030.393001:05.3540
LAP  3 32.478028.315001:00.7930
LAP  4 29.808027.934057.7420
LAP  5 30.618027.267057.8850
LAP  6 28.325026.614054.9390
LAP  7 28.245027.669055.9140
LAP  8 28.061026.950055.0110
LAP  9 56.898035.105001:32.0030
LAP  10 27.809026.167053.9760
LAP  11 28.143026.325054.4680

#26 Alex Martin

Suzuki RM-Z250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.624032.009001:05.6330
LAP  3 31.644028.991001:00.6350
LAP  4 30.161029.268059.4290
LAP  5 29.272039.726001:08.9980
LAP  6 28.103026.796054.8990
LAP  7 28.249026.891055.1400
LAP  8 46.021033.480001:19.5010
LAP  9 27.723026.910054.6330
LAP  10 40.554033.186001:13.7400

#32 Justin Cooper

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.761029.791001:02.5520
LAP  3 29.673028.720058.3930
LAP  4 01:00.872028.782001:29.6540
LAP  5 29.052027.408056.4600
LAP  6 53.480036.691001:30.1710
LAP  7 27.921026.516054.4370
LAP  8 37.756028.787001:06.5430
LAP  9 27.683027.573055.2560
LAP  10 28.249049.996001:18.2450

#37 Kyle Cunningham

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.255030.961001:03.2160
LAP  3 38.572035.264001:13.8360
LAP  4 29.471028.426057.8970
LAP  5 39.044034.168001:13.2120
LAP  6 40.659033.222001:13.8810
LAP  7 30.227027.309057.5360
LAP  8 29.110028.699057.8090
LAP  9 43.756033.393001:17.1490
LAP  10 41.551035.886001:17.4370

#38 Christian Craig

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 31.438028.433059.8710
LAP  3 29.873027.682057.5550
LAP  4 28.715027.471056.1860
LAP  5 35.101028.614001:03.7150
LAP  6 28.422027.075055.4970
LAP  7 01:01.492030.557001:32.0490
LAP  8 28.255026.590054.8450
LAP  9 40.814033.420001:14.2340
LAP  10 28.333026.860055.1930
LAP  11 47.578033.210001:20.7880

#45 Brandon Hartranft

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.514032.296001:05.8100
LAP  3 30.378028.507058.8850
LAP  4 36.210036.487001:12.6970
LAP  5 28.650026.993055.6430
LAP  6 33.046035.643001:08.6890
LAP  7 28.338037.942001:06.2800
LAP  8 50.136032.920001:23.0560
LAP  9 28.305026.740055.0450
LAP  10 42.969040.039001:23.0080

#52 Jordan Bailey

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.600030.901001:06.5010
LAP  3 30.791028.413059.2040
LAP  4 38.940033.807001:12.7470
LAP  5 29.272027.764057.0360
LAP  6 01:02.316041.334001:43.6500
LAP  7 29.766028.395058.1610
LAP  8 28.645026.858055.5030
LAP  9 01:14.007035.813001:49.8200

#55 Kyle Peters

Suzuki RM-Z250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.363029.602001:03.9650
LAP  3 32.461028.472001:00.9330
LAP  4 29.402027.882057.2840
LAP  5 29.437027.947057.3840
LAP  6 40.311028.285001:08.5960
LAP  7 29.250027.379056.6290
LAP  8 41.359031.436001:12.7950
LAP  9 28.886027.395056.2810
LAP  10 43.633030.270001:13.9030
LAP  11 39.398045.079001:24.4770

#56 Lorenzo Locurcio

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.489030.484001:04.9730
LAP  3 37.604032.163001:09.7670
LAP  4 31.595029.879001:01.4740
LAP  5 36.035033.822001:09.8570
LAP  6 30.171028.279058.4500
LAP  7 31.041035.291001:06.3320
LAP  8 29.574029.001058.5750
LAP  9 37.105037.016001:14.1210
LAP  10 28.999029.730058.7290

#63 John Short

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 39.188031.040001:10.2280
LAP  3 36.133028.967001:05.1000
LAP  4 29.527028.593058.1200
LAP  5 01:16.931030.866001:47.7970
LAP  6 29.151027.785056.9360
LAP  7 41.733039.507001:21.2400
LAP  8 29.361029.329058.6900
LAP  9 29.285027.841057.1260
LAP  10 55.467035.652001:31.1190

#65 Anthony Rodriguez

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.238030.838001:05.0760
LAP  3 32.473028.816001:01.2890
LAP  4 29.806028.914058.7200
LAP  5 29.526027.764057.2900
LAP  6 43.308042.528001:25.8360
LAP  7 28.620027.971056.5910
LAP  8 01:04.771037.195001:41.9660
LAP  9 28.439027.529055.9680

#66 Mitchell Oldenburg

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.943029.885001:03.8280
LAP  3 31.068028.354059.4220
LAP  4 29.919027.134057.0530
LAP  5 28.795026.882055.6770
LAP  6 28.079026.820054.8990
LAP  7 27.917026.568054.4850
LAP  8 45.252039.997001:25.2490
LAP  9 27.692026.261053.9530
LAP  10 39.482033.773001:13.2550
LAP  11 28.101026.056054.1570

#70 Joshua Osby

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 40.381033.589001:13.9700
LAP  3 35.198028.723001:03.9210
LAP  4 29.227041.706001:10.9330
LAP  5 29.123026.881056.0040
LAP  6 36.649028.313001:04.9620
LAP  7 37.709028.886001:06.5950
LAP  8 27.886028.097055.9830
LAP  9 30.763036.461001:07.2240
LAP  10 27.983026.599054.5820

#73 Martin Davalos

Kawasaki KX 250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 30.864028.192059.0560
LAP  3 29.550026.550056.1000
LAP  4 28.620027.113055.7330
LAP  5 28.472027.174055.6460
LAP  6 01:32.329057.515002:29.8440
LAP  7 28.228026.454054.6820
LAP  8 01:15.999036.816001:52.8150
LAP  9 28.787026.597055.3840

#81 Joshua Cartwright

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 38.262030.538001:08.8000
LAP  3 31.773036.146001:07.9190
LAP  4 29.669044.975001:14.6440
LAP  5 29.103028.338057.4410
LAP  6 02:03.133045.092002:48.2250
LAP  7 31.366035.214001:06.5800
LAP  8 28.806034.446001:03.2520

#96 Chase Marquier

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 41.834033.404001:15.2380
LAP  3 29.968029.168059.1360
LAP  4 29.931027.993057.9240
LAP  5 37.842041.963001:19.8050
LAP  6 36.716041.427001:18.1430
LAP  7 36.018032.665001:08.6830
LAP  8 52.580030.825001:23.4050
LAP  9 29.874027.813057.6870

#101 Fredrik Noren

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.414030.201001:05.6150
LAP  3 33.148028.269001:01.4170
LAP  4 29.493026.616056.1090
LAP  5 43.460030.791001:14.2510
LAP  6 44.167044.626001:28.7930
LAP  7 29.143028.251057.3940
LAP  8 42.063034.260001:16.3230
LAP  9 28.981027.178056.1590
LAP  10 48.801039.719001:28.5200

#123 Mitchell Falk

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.973029.307001:03.2800
LAP  3 32.287028.441001:00.7280
LAP  4 30.067028.222058.2890
LAP  5 29.253028.068057.3210
LAP  6 32.248030.992001:03.2400
LAP  7 29.059028.038057.0970
LAP  8 42.423041.180001:23.6030
LAP  9 27.994027.777055.7710
LAP  10 36.834032.615001:09.4490
LAP  11 28.479028.321056.8000

#511 Steven Clarke

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 39.293031.012001:10.3050
LAP  3 39.340033.014001:12.3540
LAP  4 32.002033.280001:05.2820
LAP  5 30.336031.525001:01.8610
LAP  6 35.676036.115001:11.7910
LAP  7 37.133034.037001:11.1700
LAP  8 29.223027.708056.9310
LAP  9 42.453035.040001:17.4930