Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

E. Rutherford

MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ

ROUND 16 OF 17 April 27, 2019

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group C Qualifying 2

#248 Travis Delnicki

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.487029.673001:02.1600
LAP  3 41.943036.347001:18.2900
LAP  4 30.947029.618001:00.5650
LAP  5 44.701040.427001:25.1280
LAP  6 33.586035.272001:08.8580
LAP  7 30.580028.632059.2120
LAP  8 45.314043.503001:28.8170
LAP  9 38.258040.565001:18.8230

#305 Hunter Hilton

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 44.575041.175001:25.7500
LAP  3 38.688037.609001:16.2970
LAP  4 33.265037.950001:11.2150
LAP  5 39.852033.274001:13.1260
LAP  6 29.803042.302001:12.1050
LAP  7 45.641038.715001:24.3560
LAP  8 30.272029.036059.3080
LAP  9 57.210044.175001:41.3850

#319 Coty Schock

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 31.644038.019001:09.6630
LAP  3 32.974031.048001:04.0220
LAP  4 31.855029.395001:01.2500
LAP  5 30.963028.987059.9500
LAP  6 45.852034.046001:19.8980
LAP  7 30.730028.861059.5910
LAP  8 36.460031.620001:08.0800
LAP  9 31.288028.533059.8210
LAP  10 39.039029.061001:08.1000

#389 Davey Sterritt

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 39.911038.207001:18.1180
LAP  3 40.681033.623001:14.3040
LAP  4 34.706031.642001:06.3480
LAP  5 34.637033.654001:08.2910
LAP  6 31.827031.459001:03.2860
LAP  7 44.011038.765001:22.7760
LAP  8 31.227031.339001:02.5660
LAP  9 55.491049.156001:44.6470

#392 Michael Fowler

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 36.220036.176001:12.3960
LAP  3 36.577033.875001:10.4520
LAP  4 36.809032.494001:09.3030
LAP  5 40.818041.173001:21.9910
LAP  6 34.957035.558001:10.5150
LAP  7 48.949039.815001:28.7640
LAP  8 33.565033.207001:06.7720

#434 Parker Fleming

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 44.340036.665001:21.0050
LAP  3 37.594036.351001:13.9450
LAP  4 46.961035.298001:22.2590
LAP  5 31.382001:23.746001:55.1280
LAP  6 02:07.843036.875002:44.7180

#675 Kyle Dillin

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 30.737033.092001:03.8290
LAP  3 01:13.132037.998001:51.1300
LAP  4 33.976034.948001:08.9240
LAP  5 31.164029.640001:00.8040
LAP  6 53.480044.858001:38.3380
LAP  7 36.686033.926001:10.6120
LAP  8 30.802031.038001:01.8400
LAP  9 49.857042.451001:32.3080

#775 Locky Kennedy

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 39.064043.174001:22.2380
LAP  3 33.037031.835001:04.8720
LAP  4 31.820031.352001:03.1720
LAP  5 32.085030.736001:02.8210
LAP  6 32.284030.858001:03.1420
LAP  7 42.707035.363001:18.0700
LAP  8 30.691031.109001:01.8000
LAP  9 31.211030.922001:02.1330
LAP  10 48.830040.345001:29.1750

#795 Aaron Leininger

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.805031.070001:05.8750
LAP  3 32.061030.017001:02.0780
LAP  4 32.402030.479001:02.8810
LAP  5 35.876031.651001:07.5270
LAP  6 31.558030.030001:01.5880
LAP  7 31.452030.710001:02.1620
LAP  8 31.534001:06.671001:38.2050
LAP  9 45.407032.816001:18.2230

#824 Carter Stephenson

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 37.121039.629001:16.7500
LAP  3 32.769035.214001:07.9830
LAP  4 33.317029.503001:02.8200
LAP  5 30.112037.254001:07.3660
LAP  6 29.635028.976058.6110
LAP  7 38.568053.516001:32.0840
LAP  8 43.652033.493001:17.1450
LAP  9 32.647029.220001:01.8670
LAP  10 29.562029.068058.6300

#878 Eric Mckay

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 37.579044.152001:21.7310
LAP  3 35.824040.238001:16.0620
LAP  4 55.119034.935001:30.0540
LAP  5 39.066038.755001:17.8210
LAP  6 43.409039.320001:22.7290
LAP  7 38.263044.329001:22.5920
LAP  8 40.826049.671001:30.4970

#914 Brice Klippel

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.534032.189001:05.7230
LAP  3 30.877029.506001:00.3830
LAP  4 42.616031.834001:14.4500
LAP  5 30.504028.679059.1830
LAP  6 44.409035.830001:20.2390
LAP  7 30.623029.388001:00.0110
LAP  8 30.556046.071001:16.6270
LAP  9 31.157029.328001:00.4850
LAP  10 53.278039.444001:32.7220

#921 Uli Stocker

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.558033.922001:08.4800
LAP  3 34.162032.370001:06.5320
LAP  4 48.495041.125001:29.6200
LAP  5 33.271032.265001:05.5360
LAP  6 01:11.889044.118001:56.0070
LAP  7 46.766036.421001:23.1870
LAP  8 01:36.356047.275002:23.6310

#981 Curren Thurman

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 31.378029.364001:00.7420
LAP  3 30.695035.132001:05.8270
LAP  4 30.805029.284001:00.0890
LAP  5 38.119035.955001:14.0740
LAP  6 30.280028.558058.8380
LAP  7 30.470028.048058.5180
LAP  8 40.185033.343001:13.5280
LAP  9 32.934032.337001:05.2710
LAP  10 34.070029.199001:03.2690