Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

E. Rutherford

MetLife Stadium - E. Rutherford, NJ

ROUND 16 OF 17 April 27, 2019

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Group B Qualifying 2

#57 Bradley Taft

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 33.542033.277001:06.8190
LAP  3 29.736028.357058.0930
LAP  4 38.357032.906001:11.2630
LAP  5 28.621029.130057.7510
LAP  6 36.651042.320001:18.9710
LAP  7 29.421027.785057.2060
LAP  8 41.552037.338001:18.8900
LAP  9 38.320029.768001:08.0880
LAP  10 37.654037.678001:15.3320

#74 Cade Autenrieth

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.005029.406001:01.4110
LAP  3 29.704032.489001:02.1930
LAP  4 29.949027.065057.0140
LAP  5 42.323034.419001:16.7420
LAP  6 29.434028.808058.2420
LAP  7 29.265034.198001:03.4630
LAP  8 29.538027.273056.8110
LAP  9 41.222033.386001:14.6080
LAP  10 29.073029.579058.6520

#78 Ramyller Alves

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 01:40.761033.263002:14.0240
LAP  3 29.496049.434001:18.9300
LAP  4 30.077036.396001:06.4730
LAP  5 29.954028.947058.9010
LAP  6 30.406049.358001:19.7640
LAP  7 30.119028.664058.7830
LAP  8 29.696028.372058.0680
LAP  9 48.301036.921001:25.2220

#90 Jeremy Hand

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 31.665029.937001:01.6020
LAP  3 29.684029.305058.9890
LAP  4 56.253036.454001:32.7070
LAP  5 29.505027.658057.1630
LAP  6 29.260027.888057.1480
LAP  7 42.558030.371001:12.9290
LAP  8 29.500027.382056.8820
LAP  9 36.528030.659001:07.1870
LAP  10 29.186035.273001:04.4590

#116 Tj Albright

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 29.941027.998057.9390
LAP  3 30.415053.108001:23.5230
LAP  4 30.020029.105059.1250
LAP  5 29.273029.456058.7290
LAP  6 01:28.410049.533002:17.9430
LAP  7 29.608028.411058.0190
LAP  8 46.234036.421001:22.6550
LAP  9 29.915028.839058.7540

#119 Isaac Teasdale

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 35.347053.736001:29.0830
LAP  3 50.800034.030001:24.8300
LAP  4 29.925027.983057.9080
LAP  5 45.648030.290001:15.9380
LAP  6 29.497028.337057.8340
LAP  7 43.310028.409001:11.7190
LAP  8 46.758035.842001:22.6000
LAP  9 29.440028.118057.5580

#125 Luke Neese

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 31.133030.403001:01.5360
LAP  3 34.309037.550001:11.8590
LAP  4 30.533028.335058.8680
LAP  5 42.725046.219001:28.9440
LAP  6 01:04.609029.555001:34.1640
LAP  7 30.924031.714001:02.6380
LAP  8 30.506029.924001:00.4300
LAP  9 43.376030.674001:14.0500

#159 Jace Owen

Honda CRF 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 34.276032.278001:06.5540
LAP  3 29.356029.142058.4980
LAP  4 27.843028.090055.9330
LAP  5 28.267026.905055.1720
LAP  6 45.164041.662001:26.8260
LAP  7 33.934033.286001:07.2200
LAP  8 29.757031.403001:01.1600
LAP  9 01:26.152035.618002:01.7700

#161 Justin Thompson

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.083029.649001:01.7320
LAP  3 32.573030.570001:03.1430
LAP  4 30.377028.201058.5780
LAP  5 30.591028.321058.9120
LAP  6 35.088032.414001:07.5020
LAP  7 31.049028.792059.8410
LAP  8 30.205029.089059.2940
LAP  9 36.357034.886001:11.2430
LAP  10 33.914030.137001:04.0510
LAP  11 30.656028.955059.6110

#197 Dillon Cloyed

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 38.539034.084001:12.6230
LAP  3 30.453033.249001:03.7020
LAP  4 31.370030.417001:01.7870
LAP  5 30.780031.128001:01.9080
LAP  6 30.959029.767001:00.7260
LAP  7 41.827033.894001:15.7210
LAP  8 30.784030.178001:00.9620
LAP  9 37.225030.740001:07.9650
LAP  10 31.690029.434001:01.1240

#332 Dustin Winter

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.801030.313001:03.1140
LAP  3 29.765033.963001:03.7280
LAP  4 30.358040.546001:10.9040
LAP  5 54.683036.509001:31.1920
LAP  6 34.072030.574001:04.6460
LAP  7 35.741031.185001:06.9260
LAP  8 38.744030.038001:08.7820
LAP  9 30.396029.233059.6290
LAP  10 53.476037.004001:30.4800

#346 Kevin Moranz

Kawasaki KX 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 32.241030.412001:02.6530
LAP  3 30.186028.996059.1820
LAP  4 30.724028.596059.3200
LAP  5 30.270028.326058.5960
LAP  6 30.145028.623058.7680
LAP  7 29.858029.134058.9920
LAP  8 01:19.752038.873001:58.6250
LAP  9 30.481028.142058.6230
LAP  10 38.169039.349001:17.5180

#367 Hunter Sayles

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 29.440028.720058.1600
LAP  3 38.193033.886001:12.0790
LAP  4 29.876028.395058.2710
LAP  5 38.325033.995001:12.3200
LAP  6 29.484036.418001:05.9020
LAP  7 29.180028.858058.0380
LAP  8 46.548034.862001:21.4100
LAP  9 29.465028.499057.9640

#700 James Weeks

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 37.771034.623001:12.3940
LAP  3 29.888029.940059.8280
LAP  4 29.827028.463058.2900
LAP  5 29.502028.791058.2930
LAP  6 42.105036.684001:18.7890
LAP  7 29.271029.970059.2410
LAP  8 44.876038.530001:23.4060
LAP  9 31.359036.586001:07.9450
LAP  10 29.206039.305001:08.5110