Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Glendale

State Farm Stadium - Glendale, AZ

ROUND 4 OF 17 January 25, 2020

450SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 450SX LCQ

#22 Chad Reed

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.690014.052016.447013.378001:06.5670
LAP  3 22.276013.698016.196013.822001:05.9920
LAP  4 22.611013.832016.488013.469001:06.4000
LAP  5 22.856014.135016.534013.881001:07.4060
LAP  6 22.357014.034017.021015.816001:09.2280

#43 John Short

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.433014.493016.433014.110001:07.4690
LAP  3 22.197045.600017.271014.789001:39.8570
LAP  4 22.219014.041016.839014.342001:07.4410
LAP  5 22.582013.828020.628014.107001:11.1450
LAP  6 22.309014.836016.765015.182001:09.0920

#44 Kyle Cunningham

Suzuki RMZ450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.629013.572016.538014.171001:06.9100
LAP  3 22.202013.642016.535015.225001:07.6040
LAP  4 22.352013.664016.074026.979001:19.0690
LAP  5 23.969013.705052.084031.484002:01.2420

#56 Justin Starling

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.774015.047017.798017.097001:12.7160
LAP  3 23.739015.619017.977015.706001:13.0410
LAP  4 24.028014.247017.108014.999001:10.3820
LAP  5 23.024015.917023.397016.035001:18.3730
LAP  6 24.129016.595017.688016.486001:14.8980

#61 Alex Ray

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.789013.843016.104013.482001:06.2180
LAP  3 22.029013.572016.296013.578001:05.4750
LAP  4 22.334013.521016.612014.340001:06.8070
LAP  5 21.736013.668018.372013.866001:07.6420
LAP  6 22.117013.811016.713014.293001:06.9340

#65 James Weeks

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.971014.513016.889014.056001:08.4290
LAP  3 22.951014.490016.422013.906001:07.7690
LAP  4 22.311013.504016.494032.776001:25.0850
LAP  5 23.676014.402021.056015.896001:15.0300
LAP  6 23.066014.859016.705015.532001:10.1620

#67 Jerry Robin

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.270014.622016.465014.606001:07.9630
LAP  3 21.813014.647016.409014.512001:07.3810
LAP  4 21.695013.885017.140014.032001:06.7520
LAP  5 22.043013.821016.198014.452001:06.5140
LAP  6 21.969015.649016.408015.696001:09.7220

#71 Ryan Breece

Suzuki RMZ450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.208013.785016.448014.052001:06.4930
LAP  3 21.931014.085016.505014.115001:06.6360
LAP  4 22.160014.317016.711014.060001:07.2480
LAP  5 22.113014.063016.706014.642001:07.5240
LAP  6 21.997014.047016.726014.609001:07.3790

#82 Cade Autenrieth

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.387015.107017.406014.484001:10.3840
LAP  3 22.359014.004016.743015.345001:08.4510
LAP  4 22.814014.863016.948014.822001:09.4470
LAP  5 22.868014.777035.372024.175001:37.1920
LAP  6 23.893015.843017.613016.347001:13.6960

#86 Joshua Cartwright

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.775013.889016.934014.440001:08.0380
LAP  3 22.628014.158017.622014.504001:08.9120
LAP  4 22.451014.188016.238015.001001:07.8780
LAP  5 22.149013.860016.376014.674001:07.0590

#92 Austin Politelli

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.086014.352016.370013.966001:06.7740
LAP  3 21.689036.841018.889015.018001:32.4370

#114 Nick Schmidt

Husqvarna FC450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.938014.324017.299014.495001:09.0560
LAP  3 22.456014.817017.036013.966001:08.2750
LAP  4 22.618014.092017.295014.550001:08.5550
LAP  5 22.604014.027016.908014.359001:07.8980
LAP  6 22.703015.011017.249014.944001:09.9070

#230 Joel Wightman

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.062014.439017.502015.481001:10.4840
LAP  3 22.520014.850017.676016.171001:11.2170
LAP  4 22.902014.431017.399016.213001:10.9450
LAP  5 22.721014.971018.816016.114001:12.6220
LAP  6 22.367015.217017.536015.750001:10.8700

#280 Cade Clason

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.218014.689017.379014.251001:09.5370
LAP  3 22.293014.650016.965014.127001:08.0350
LAP  4 22.773013.757016.944015.043001:08.5170
LAP  5 22.584014.302016.804014.453001:08.1430
LAP  6 22.528015.448017.204014.825001:10.0050

#282 Theodore Pauli

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.960015.621017.594014.640001:10.8150
LAP  3 23.145015.110017.411016.000001:11.6660
LAP  4 23.904014.343017.460015.156001:10.8630
LAP  5 23.729015.603021.310015.715001:16.3570
LAP  6 24.150015.798018.013016.907001:14.8680

#330 Aj Catanzaro

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 24.008014.517017.147014.199001:09.8710
LAP  3 22.637014.195016.647015.186001:08.6650
LAP  4 23.157014.407016.807014.347001:08.7180
LAP  5 22.832014.112016.897014.940001:08.7810
LAP  6 23.501015.083016.721016.317001:11.6220

#509 Alexander Nagy

KTM 450SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 24.199014.890019.531016.503001:15.1230
LAP  3 24.148015.405017.312014.867001:11.7320
LAP  4 24.112014.923017.466015.997001:12.4980
LAP  5 23.395015.212020.843016.123001:15.5730
LAP  6 23.916016.111017.578016.635001:14.2400

#526 Colton Aeck

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.292014.283018.107015.237001:10.9190
LAP  3 23.327014.835017.019014.226001:09.4070
LAP  4 22.666013.990017.271015.676001:09.6030
LAP  5 23.243015.247018.378016.169001:13.0370
LAP  6 23.171015.289017.321017.800001:13.5810

#722 Adam Enticknap

Suzuki RMZ450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.186015.157017.101014.347001:09.7910
LAP  3 21.995013.989017.279015.108001:08.3710
LAP  4 21.903013.940016.693014.488001:07.0240
LAP  5 22.179013.801016.685014.524001:07.1890
LAP  6 21.948015.095016.717015.684001:09.4440

#817 Jason Clermont

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 22.667013.991017.122015.177001:08.9570
LAP  3 22.600014.548016.671016.141001:09.9600
LAP  4 22.345014.578016.637015.220001:08.7800
LAP  5 22.243013.864016.662014.511001:07.2800
LAP  6 21.973015.161016.735016.502001:10.3710

#848 Joan Cros

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.347014.476017.423016.036001:11.2820
LAP  3 23.374016.271017.409015.532001:12.5860
LAP  4 22.779014.336017.372016.259001:10.7460
LAP  5 22.959014.288019.935016.025001:13.2070
LAP  6 22.761015.212017.436015.916001:11.3250

#981 Curren Thurman

KTM 450SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 23.621014.648017.191014.300001:09.7600
LAP  3 22.384014.282017.126014.609001:08.4010
LAP  4 22.082013.595016.859014.571001:07.1070
LAP  5 22.484013.690016.505014.734001:07.4130
LAP  6 22.305015.436016.889016.230001:10.8600