Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Atlanta

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, GA

ROUND 9 OF 17 February 29, 2020

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX LCQ

#43 John Short

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.450012.159014.568011.832055.0090
LAP  3 16.099011.763019.500029.065001:16.4270
LAP  4 15.854012.214014.436011.739054.2430
LAP  5 32.212015.662014.415012.187001:14.4760
LAP  6 16.010011.970014.069012.110054.1590
LAP  7 16.163012.215014.266012.138054.7820

#47 Lorenzo Locurcio

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 15.800011.857014.434011.834053.9250
LAP  3 16.111011.859014.565012.066054.6010
LAP  4 15.651011.796014.480012.063053.9900
LAP  5 16.410011.779014.297011.703054.1890
LAP  6 16.345011.555014.254011.878054.0320
LAP  7 16.003011.902014.322011.663053.8900

#53 James Decotis

Suzuki RMZ250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.910012.028014.553011.944055.4350
LAP  3 16.158012.119014.216012.039054.5320
LAP  4 15.980011.918014.198011.698053.7940
LAP  5 15.463012.066013.728011.997053.2540
LAP  6 15.968011.803014.156011.911053.8380
LAP  7 16.278012.071014.524012.578055.4510

#67 Jerry Robin

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.497012.719015.710012.586057.5120
LAP  3 16.415011.918014.029012.890055.2520
LAP  4 16.104011.851014.144012.036054.1350
LAP  5 16.359012.182014.059011.948054.5480
LAP  6 16.070012.191014.460012.066054.7870
LAP  7 16.276012.327014.249012.829055.6810

#96 Justin Thompson

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 17.008012.616014.871012.325056.8200
LAP  3 16.131011.829014.732022.423001:05.1150
LAP  4 16.189012.301015.015012.742056.2470
LAP  5 16.303012.008014.640012.017054.9680
LAP  6 15.887012.488014.327012.683055.3850
LAP  7 16.568012.070014.989012.495056.1220

#116 Tj Albright

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 17.594012.846015.494014.445001:00.3790
LAP  3 17.325012.293014.274012.443056.3350
LAP  4 16.457012.108030.406049.931001:48.9020
LAP  5 16.188012.247014.617012.561055.6130
LAP  6 15.944012.102014.125012.752054.9230

#122 Jeremy Hand

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.345011.984014.383012.258054.9700
LAP  3 16.469011.956014.155011.871054.4510
LAP  4 16.295011.735014.150011.940054.1200
LAP  5 17.856011.838014.090011.744055.5280
LAP  6 16.216011.696014.336012.072054.3200
LAP  7 17.336012.203014.216012.104055.8590

#128 Carter Halpain

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 18.050012.717015.808012.805059.3800
LAP  3 16.823012.471015.289012.106056.6890
LAP  4 16.284012.021020.053012.475001:00.8330
LAP  5 16.889012.138015.315012.914057.2560
LAP  6 16.628012.326015.836012.295057.0850
LAP  7 16.074012.089016.289012.320056.7720

#194 Lance Kobusch

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.168011.769014.655012.533055.1250
LAP  3 16.453011.911014.456011.895054.7150
LAP  4 16.305011.777014.023012.055054.1600
LAP  5 16.393011.975014.202012.061054.6310
LAP  6 15.807012.031014.128012.200054.1660
LAP  7 15.975012.267014.377012.039054.6580

#201 Cedric Soubeyras

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.711011.986014.521011.949055.1670
LAP  3 15.968011.821014.262011.635053.6860
LAP  4 16.178011.938014.991011.863054.9700
LAP  5 16.110011.885014.442011.749054.1860
LAP  6 15.501011.988014.175011.892053.5560
LAP  7 16.171012.378014.611011.964055.1240

#247 Brock Papi

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 17.272012.294014.607012.975057.1480
LAP  3 16.525012.097014.818012.346055.7860
LAP  4 16.364012.000014.456012.373055.1930
LAP  5 16.570012.372014.884013.176057.0020
LAP  6 16.497012.425014.444012.662056.0280
LAP  7 17.106012.672014.540012.869057.1870

#251 Ezra Hastings

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 18.022012.496015.278012.802058.5980
LAP  3 17.644012.341015.554013.258058.7970
LAP  4 16.602012.284014.835012.644056.3650
LAP  5 16.598012.646015.529012.601057.3740
LAP  6 17.446012.411015.302012.685057.8440
LAP  7 16.224012.203014.896013.016056.3390

#291 Zane Merrett

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 17.434012.121014.996013.533058.0840
LAP  3 16.428012.131014.682013.154056.3950
LAP  4 16.505011.929014.822012.887056.1430
LAP  5 16.417012.002014.906012.774056.0990
LAP  6 16.487011.891015.799012.401056.5780
LAP  7 17.242012.251014.800012.850057.1430

#332 Dustin Winter

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.342012.769014.748012.423056.2820
LAP  3 16.298012.350014.335012.385055.3680
LAP  4 15.988011.696014.352012.175054.2110
LAP  5 15.651011.915028.156013.019001:08.7410
LAP  6 16.555012.190015.112012.733056.5900
LAP  7 17.133012.510014.978012.358056.9790

#333 Travis Sewell

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.957012.783014.606012.242056.5880
LAP  3 16.571012.431014.979012.302056.2830
LAP  4 16.751012.093014.838012.422056.1040
LAP  5 19.142012.393014.508012.233058.2760
LAP  6 16.667012.119014.408012.215055.4090
LAP  7 18.471013.524015.773012.987001:00.7550

#349 Grant Harlan

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 15.852011.884014.363012.080054.1790
LAP  3 15.912011.864014.287012.237054.3000
LAP  4 16.063011.902014.361012.059054.3850
LAP  5 15.798012.015014.020012.161053.9940
LAP  6 16.130011.741014.328012.175054.3740
LAP  7 16.160011.960014.236012.278054.6340

#411 Kobe Heffner

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.658013.078015.846012.531058.1130

#570 Cody Vanbuskirk

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 17.024012.407015.087012.452056.9700
LAP  3 16.360012.731014.715012.107055.9130
LAP  4 16.474012.149022.718012.792001:04.1330
LAP  5 15.947012.337014.953011.871055.1080
LAP  6 16.135012.172014.725012.237055.2690
LAP  7 16.435012.277014.932012.223055.8670

#637 Bobby Piazza

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.777012.244014.915012.388056.3240
LAP  3 16.661012.218015.330012.301056.5100
LAP  4 16.637012.422015.420012.775057.2540
LAP  5 17.009012.359014.822012.545056.7350
LAP  6 16.894012.697014.795012.374056.7600
LAP  7 17.132012.467014.731012.746057.0760

#711 Tristan Lane

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.398012.203014.794012.840056.2350
LAP  3 16.100011.755014.446012.814055.1150
LAP  4 16.169012.669014.873012.471056.1820
LAP  5 16.163012.102014.386012.272054.9230
LAP  6 16.723012.039015.058012.422056.2420
LAP  7 16.479011.959014.675012.345055.4580

#725 Richard Jackson

Suzuki RMZ250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 16.655012.536015.447012.526057.1640
LAP  3 17.217012.695015.507012.686058.1050
LAP  4 16.160012.088015.111012.176055.5350
LAP  5 16.191012.079014.723012.017055.0100
LAP  6 16.000012.173014.530011.669054.3720
LAP  7 15.646011.897014.549011.989054.0810

#824 Carter Stephenson

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 LAPTIME
LAP  2 18.228012.822015.370013.411059.8310
LAP  3 17.224012.536015.598012.577057.9350
LAP  4 17.547012.578014.976012.229057.3300
LAP  5 16.679012.291014.380012.625055.9750
LAP  6 16.481012.097014.506013.404056.4880
LAP  7 16.853012.268014.570012.538056.2290