Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Salt Lake City 4

Rice-Eccles Stadium - Salt Lake City, UT

ROUND 14 OF 17 June 10, 2020

450SX

LAP CHART - 450SX Heat 2

Indicates Lapped Rider

# RIDER 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#3 E. Tomac 1 37 37 37 37 37 37 37 3 3
#4 B. Baggett 2 4 4 3 3 3 3 3 4 981
#10 J. Brayton 3 3 3 4 4 4 4 4 37 4
#11 K. Chisholm 4 10 10 10 10 15 15 71 71 447
#15 D. Wilson 5 15 15 15 15 10 10 824 824 996
#20 B. Tickle 6 11 11 50 50 11 11 976 15 37
#34 T. Bowers 7 50 50 11 11 34 34 15 10 15
#37 M. Davalos 8 71 71 34 34 20 20 10 976 10
#46 J. Hill 9 34 34 20 20 46 46 11 11 71
#50 B. Bloss 10 20 20 71 46 50 50 20 20 824
#61 A. Ray 11 46 46 46 71 71 61 34 34 11
#71 R. Breece 12 996 61 61 61 61 722 46 46 20
#86 J. Cartwright 13 447 996 996 722 722 447 50 50 34
#282 T. Pauli 14 61 447 447 447 447 86 61 61 46
#447 D. Raper 15 282 282 722 86 86 981 722 722 50
#722 A. Enticknap 16 86 722 282 996 996 996 86 86 61
#824 C. Stephenson 17 722 86 86 981 981 447 722
#976 J. Greco 18 824 981 981 976 976 981 976
#981 C. Thurman 19 981 976 976 824 824 996 86
#996 P. Taylor 20 976 824 824
# Name LAPS LED
37 M. Davalos 7
3 E. Tomac 2