Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Salt Lake City 4

Rice-Eccles Stadium - Salt Lake City, UT

ROUND 14 OF 17 June 10, 2020

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX LCQ

#35 Hunter Lawrence

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 17.228015.811015.739048.7780
LAP  2 17.234015.955015.560048.7490
LAP  3 17.316015.649015.192048.1570
LAP  4 17.649015.719015.331048.6990
LAP  5 17.364015.750015.148048.2620
LAP  6 17.832016.094015.812049.7380
LAP  7 17.769016.076015.807049.6520

#60 Mitchell Falk

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 19.032016.458015.443050.9330
LAP  2 18.189016.309015.425049.9230
LAP  3 18.309016.830015.922051.0610
LAP  4 17.877016.595015.697050.1690
LAP  5 18.465016.585016.174051.2240
LAP  6 18.687016.537015.993051.2170
LAP  7 18.517016.357016.006050.8800

#90 Killian Auberson

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.394016.451015.944050.7890
LAP  2 18.418016.127015.714050.2590
LAP  3 18.234016.081015.711050.0260
LAP  4 18.469016.485015.757050.7110
LAP  5 18.669016.326015.593050.5880
LAP  6 19.062016.293015.983051.3380
LAP  7 18.873022.584016.638058.0950

#97 Chris Howell

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 22.543018.305016.730057.5780
LAP  2 27.945017.272016.172001:01.3890
LAP  3 18.711017.370015.966052.0470
LAP  4 18.440017.312016.121051.8730
LAP  5 18.535017.119016.645052.2990
LAP  6 19.199017.158016.266052.6230
LAP  7 19.201018.083018.305055.5890

#118 Cheyenne Harmon

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.382018.540015.890052.8120
LAP  2 18.308017.269016.140051.7170
LAP  3 19.182017.939016.307053.4280
LAP  4 18.292016.901016.055051.2480
LAP  5 18.431016.923016.338051.6920
LAP  6 18.724017.019016.121051.8640
LAP  7 18.825017.070016.437052.3320

#138 David Pulley

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 22.026021.310017.086001:00.4220
LAP  2 20.512018.557017.156056.2250
LAP  3 20.029018.381017.804056.2140
LAP  4 20.280019.938017.528057.7460
LAP  5 23.058019.443017.475059.9760
LAP  6 19.788017.931017.422055.1410

#141 Richard Taylor

Suzuki RMZ250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 19.072018.246016.566053.8840
LAP  2 19.567016.700016.284052.5510
LAP  3 18.794017.378016.571052.7430
LAP  4 19.172017.489016.382053.0430
LAP  5 19.293016.739016.326052.3580
LAP  6 18.699017.427016.625052.7510
LAP  7 18.501017.953016.474052.9280

#154 Chase Felong

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.556019.741018.332056.6290
LAP  2 19.229017.515016.710053.4540
LAP  3 18.490017.009016.254051.7530
LAP  4 19.007017.172016.087052.2660
LAP  5 18.660017.269016.193052.1220
LAP  6 18.962017.109016.297052.3680

#181 Wyatt Lyonsmith

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.615017.291016.969055.8750
LAP  2 19.311016.919016.249052.4790
LAP  3 19.066017.089016.467052.6220
LAP  4 19.922017.034016.647053.6030
LAP  5 19.043017.007016.730052.7800
LAP  6 18.861017.579016.464052.9040
LAP  7 18.796016.741016.453051.9900

#244 Mike Henderson

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 19.418018.058016.559054.0350
LAP  2 19.913018.136016.412054.4610
LAP  3 19.488018.359016.524054.3710
LAP  4 21.072017.866016.689055.6270
LAP  5 20.739018.620018.273057.6320
LAP  6 21.985018.446019.635001:00.0660

#259 Corbin Hayes

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.730019.242017.036055.0080
LAP  2 20.429018.695016.613055.7370
LAP  3 19.678017.406016.766053.8500
LAP  4 19.499017.607017.087054.1930
LAP  5 19.734018.422017.113055.2690
LAP  6 19.681017.128016.685053.4940
LAP  7 20.643017.346016.833054.8220

#284 Lorenzo Camporese

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.167017.681016.735052.5830
LAP  2 18.063018.257015.935052.2550
LAP  3 18.043018.007016.793052.8430
LAP  4 18.302017.389016.192051.8830
LAP  5 18.371017.558016.223052.1520
LAP  6 19.952017.733016.821054.5060
LAP  7 19.091018.463019.162056.7160

#316 Dawson Newby

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.848019.909016.935055.6920
LAP  2 19.192017.943017.009054.1440
LAP  3 18.944025.550017.120001:01.6140
LAP  4 18.729017.825018.103054.6570
LAP  5 19.729018.241019.174057.1440
LAP  6 22.707019.111018.978001:00.7960

#446 Blaine Silveira

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.115018.288016.299052.7020
LAP  2 49.601020.629019.334001:29.5640

#538 Addison Emory

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 19.141018.335016.626054.1020
LAP  2 19.075017.898016.592053.5650
LAP  3 19.636017.709016.708054.0530
LAP  4 19.424018.575016.766054.7650
LAP  5 19.847019.717017.760057.3240
LAP  6 20.401018.558017.090056.0490
LAP  7 19.797017.519016.627053.9430

#621 RJ Wageman

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.322017.995015.955052.2720
LAP  2 18.911018.346015.929053.1860
LAP  3 20.094017.579016.812054.4850
LAP  4 19.606017.033016.274052.9130
LAP  5 19.060018.907017.171055.1380
LAP  6 19.610017.622016.937054.1690
LAP  7 19.547018.278017.185055.0100

#914 Geran Stapleton

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 18.977017.310016.417052.7040
LAP  2 19.620016.974015.804052.3980
LAP  3 18.873017.300016.256052.4290
LAP  4 18.627017.088015.849051.5640
LAP  5 18.936016.805016.866052.6070