Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Salt Lake City 6

Rice-Eccles Stadium - Salt Lake City, UT

ROUND 16 OF 17 June 17, 2020

450SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 450SX Heat 2

#1 Cooper Webb

KTM 450SX-F FE

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.589015.562016.970045.1210
LAP  3 12.395014.840016.647043.8820
LAP  4 12.397015.009016.541043.9470
LAP  5 12.517015.080017.088044.6850
LAP  6 12.659015.111016.681044.4510
LAP  7 12.546014.939016.613044.0980
LAP  8 12.520015.085016.721044.3260
LAP  9 12.369015.680017.388045.4370
LAP  10 12.526015.759017.442045.7270

#4 Blake Baggett

KTM 450SX-F FE

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.557015.345017.120045.0220
LAP  3 12.271015.436016.359044.0660
LAP  4 12.422015.313016.720044.4550
LAP  5 12.470015.337016.777044.5840
LAP  6 12.276015.564016.559044.3990
LAP  7 12.248015.318016.637044.2030
LAP  8 12.051015.466016.715044.2320
LAP  9 12.422015.538017.385045.3450
LAP  10 12.070015.525016.872044.4670

#10 Justin Brayton

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.238015.633017.830046.7010
LAP  3 12.975015.999017.323046.2970
LAP  4 13.152016.074017.084046.3100
LAP  5 12.928015.933016.767045.6280
LAP  6 12.587015.538016.839044.9640
LAP  7 12.690015.805016.917045.4120
LAP  8 12.877015.672016.692045.2410
LAP  9 12.741015.605016.831045.1770
LAP  10 12.734015.690017.096045.5200

#11 Kyle Chisholm

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.381015.910017.495046.7860
LAP  3 13.692016.389016.948047.0290
LAP  4 13.080015.978017.214046.2720
LAP  5 12.831016.084017.429046.3440
LAP  6 12.916015.896017.260046.0720
LAP  7 12.880016.878016.931046.6890
LAP  8 12.694016.162017.193046.0490
LAP  9 12.838015.832017.328045.9980
LAP  10 12.915016.269019.076048.2600

#21 Jason Anderson

Husqvarna FC450 FE

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.340014.953016.381043.6740
LAP  3 12.436014.891016.304043.6310
LAP  4 12.324014.759016.369043.4520
LAP  5 12.355014.741016.738043.8340
LAP  6 12.537014.959016.799044.2950
LAP  7 12.556014.992016.752044.3000
LAP  8 12.477015.045016.453043.9750
LAP  9 12.489015.113017.778045.3800
LAP  10 12.661015.558017.653045.8720

#22 Chad Reed

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.268015.840018.562047.6700
LAP  3 12.951015.501017.102045.5540
LAP  4 12.912016.173018.379047.4640
LAP  5 12.906015.987017.548046.4410
LAP  6 12.791015.742017.686046.2190
LAP  7 13.088015.446016.907045.4410
LAP  8 12.610015.605017.027045.2420
LAP  9 12.788015.407016.881045.0760
LAP  10 12.831015.791016.796045.4180

#44 Kyle Cunningham

Suzuki RMZ450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.332016.215017.757047.3040
LAP  3 13.413016.178017.159046.7500
LAP  4 13.107015.972017.091046.1700
LAP  5 12.877015.624017.569046.0700
LAP  6 13.007015.515017.670046.1920
LAP  7 12.939015.765017.823046.5270
LAP  8 12.975015.692017.803046.4700
LAP  9 13.250015.758018.052047.0600
LAP  10 13.507015.902018.717048.1260

#46 Justin Hill

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.565015.836016.790045.1910
LAP  3 12.471015.295016.702044.4680
LAP  4 12.269015.731017.076045.0760
LAP  5 12.790016.358017.028046.1760
LAP  6 12.503015.681017.470045.6540
LAP  7 12.545015.559016.851044.9550
LAP  8 12.619015.562016.914045.0950
LAP  9 12.591015.570017.448045.6090
LAP  10 12.677015.445016.846044.9680

#50 Benny Bloss

KTM 450SX-F FE

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.529015.694017.593046.8160
LAP  3 12.762015.546016.895045.2030
LAP  4 12.544015.454016.849044.8470
LAP  5 12.645015.440016.721044.8060
LAP  6 12.734015.359016.983045.0760
LAP  7 12.481015.258016.574044.3130
LAP  8 12.409015.300016.551044.2600
LAP  9 12.392015.562016.639044.5930
LAP  10 12.501015.556017.197045.2540

#51 Justin Barcia

Yamaha YZ450F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.043015.508017.148045.6990
LAP  3 12.369015.529016.554044.4520
LAP  4 12.285015.471016.744044.5000
LAP  5 12.387015.332017.067044.7860
LAP  6 12.389015.446016.896044.7310
LAP  7 12.158015.526016.622044.3060
LAP  8 12.443015.348016.616044.4070
LAP  9 12.385015.450016.882044.7170
LAP  10 12.118015.574016.972044.6640

#64 Vince Friese

Honda CRF450R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.885016.657018.303047.8450
LAP  3 12.365016.087017.776046.2280
LAP  4 12.659016.078017.765046.5020
LAP  5 13.362015.948017.893047.2030
LAP  6 12.637015.877017.169045.6830
LAP  7 12.476015.812017.335045.6230
LAP  8 12.399015.942017.316045.6570
LAP  9 12.390015.572017.148045.1100
LAP  10 12.224015.730017.353045.3070

#71 Ryan Breece

Suzuki RMZ450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.330016.214019.613049.1570
LAP  3 12.716016.427018.180047.3230
LAP  4 13.010016.232018.030047.2720
LAP  5 13.044015.997018.095047.1360
LAP  6 12.899016.446018.176047.5210
LAP  7 12.881016.025018.056046.9620
LAP  8 13.077016.601018.496048.1740
LAP  9 12.897016.209018.477047.5830
LAP  10 13.222016.221018.739048.1820

#72 Robbie Wageman

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.673016.672018.735049.0800
LAP  3 13.453016.341018.306048.1000
LAP  4 12.991015.888018.107046.9860
LAP  5 12.869016.140017.849046.8580
LAP  6 12.911015.871018.105046.8870
LAP  7 13.136016.306018.800048.2420
LAP  8 12.937015.700018.486047.1230
LAP  9 13.305016.332019.728049.3650
LAP  10 12.982016.435018.997048.4140

#88 Logan Karnow

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.577016.826019.032049.4350
LAP  3 13.740017.375018.882049.9970
LAP  4 13.262016.620018.361048.2430
LAP  5 12.937016.711018.273047.9210
LAP  6 13.583016.189018.593048.3650
LAP  7 13.505016.763018.533048.8010
LAP  8 13.406016.861018.450048.7170
LAP  9 13.216017.848019.161050.2250

#94 Ken Roczen

Honda CRF450R WE

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.317015.818016.876046.0110
LAP  3 12.378015.897016.440044.7150
LAP  4 12.706016.040016.858045.6040
LAP  5 12.544015.476016.424044.4440
LAP  6 12.745015.424016.088044.2570
LAP  7 12.430015.331016.216043.9770
LAP  8 12.672015.412016.075044.1590
LAP  9 12.493015.348016.994044.8350
LAP  10 12.873015.287016.836044.9960

#114 Nick Schmidt

Husqvarna FC450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.150016.155018.477047.7820
LAP  3 13.216016.829017.894047.9390
LAP  4 13.174016.209017.952047.3350
LAP  5 13.131015.991017.566046.6880
LAP  6 12.949016.165017.347046.4610
LAP  7 12.863016.115018.238047.2160
LAP  8 12.880016.091018.189047.1600
LAP  9 12.688016.211017.586046.4850
LAP  10 13.000016.358017.861047.2190

#282 Theodore Pauli

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.443016.784018.402048.6290
LAP  3 13.555016.915019.160049.6300
LAP  4 13.308016.935019.092049.3350
LAP  5 13.580016.471019.202049.2530
LAP  6 13.447016.332018.759048.5380
LAP  7 13.162016.567018.901048.6300
LAP  8 13.514018.605020.268052.3870
LAP  9 13.525017.830020.731052.0860

#501 Scotty Wennerstrom

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.760017.790018.898050.4480
LAP  3 14.121017.325018.985050.4310
LAP  4 13.766016.975018.897049.6380
LAP  5 13.464016.509018.549048.5220
LAP  6 13.585016.331018.642048.5580
LAP  7 13.515016.622020.582050.7190
LAP  8 13.399018.319021.745053.4630
LAP  9 17.358016.471019.144052.9730

#597 Mason Kerr

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.779016.343018.143048.2650
LAP  3 13.574016.428018.495048.4970
LAP  4 14.101016.945018.643049.6890
LAP  5 13.686017.577019.015050.2780
LAP  6 13.686016.600018.611048.8970
LAP  7 13.529016.817018.868049.2140
LAP  8 16.070016.251018.896051.2170
LAP  9 15.445017.397019.338052.1800

#996 Preston Taylor

Kawasaki KX450

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.779016.680018.806049.2650
LAP  3 12.877016.780018.695048.3520
LAP  4 13.475016.656018.736048.8670
LAP  5 13.315016.769018.695048.7790
LAP  6 13.615016.881018.345048.8410
LAP  7 13.332017.279019.297049.9080
LAP  8 14.077018.595019.595052.2670
LAP  9 14.793018.079020.181053.0530