Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Salt Lake City 6

Rice-Eccles Stadium - Salt Lake City, UT

ROUND 16 OF 17 June 17, 2020

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Heat 2

#1E Chase Sexton

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.898016.070017.013045.9810
LAP  3 12.497015.078016.438044.0130
LAP  4 12.961015.169016.782044.9120
LAP  5 12.412015.552016.323044.2870
LAP  6 12.237015.231016.291043.7590
LAP  7 12.345015.950016.218044.5130
LAP  8 12.570015.403016.700044.6730
LAP  9 12.229015.535016.531044.2950
LAP  10 12.261015.372017.141044.7740

#13 Colt Nichols

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.616015.364016.623044.6030
LAP  3 12.661015.136016.487044.2840
LAP  4 12.548015.761016.810045.1190
LAP  5 12.623015.368016.301044.2920
LAP  6 12.686016.325016.612045.6230
LAP  7 12.634017.122016.689046.4450
LAP  8 12.726015.259016.497044.4820
LAP  9 12.745015.951016.859045.5550
LAP  10 12.563015.389016.359044.3110

#38 Kyle Peters

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.258016.362017.592047.2120
LAP  3 13.117016.062017.184046.3630
LAP  4 12.812015.819017.189045.8200
LAP  5 12.819015.785017.377045.9810
LAP  6 12.769015.803017.530046.1020
LAP  7 13.143015.704017.025045.8720
LAP  8 12.977015.880017.918046.7750
LAP  9 13.353016.070017.995047.4180
LAP  10 13.079016.021017.745046.8450

#43 John Short

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.038015.902017.892046.8320
LAP  3 12.844016.237017.373046.4540
LAP  4 12.719016.169017.393046.2810
LAP  5 12.935015.791017.460046.1860
LAP  6 12.874016.048018.076046.9980
LAP  7 13.636016.436017.806047.8780
LAP  8 13.347015.866017.707046.9200
LAP  9 13.201016.084017.574046.8590
LAP  10 13.247015.693017.805046.7450

#56 Justin Starling

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.236016.424017.449047.1090
LAP  3 12.915016.188017.432046.5350
LAP  4 13.114015.869017.234046.2170
LAP  5 12.733015.973017.451046.1570
LAP  6 13.030016.041017.428046.4990
LAP  7 13.202016.061018.020047.2830
LAP  8 13.181016.026017.719046.9260
LAP  9 13.423016.186018.528048.1370
LAP  10 13.454016.109018.837048.4000

#59 Joshua Osby

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.299017.071018.532048.9020
LAP  3 13.281016.432018.484048.1970
LAP  4 12.949016.074018.152047.1750
LAP  5 13.078015.674017.953046.7050
LAP  6 12.923021.925017.994052.8420
LAP  7 13.307016.493017.576047.3760
LAP  8 12.774031.179027.525002:46.0670

#73 Chase Marquier

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.623016.280017.991047.8940
LAP  3 13.066015.998017.509046.5730
LAP  4 13.533016.427018.201048.1610
LAP  5 13.150016.080017.493046.7230
LAP  6 13.074016.355017.350046.7790
LAP  7 13.380016.289017.687047.3560
LAP  8 13.253016.536018.197047.9860
LAP  9 13.203016.925018.445048.5730
LAP  10 13.219016.828019.075049.1220

#77 Kevin Moranz

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.209016.625018.337048.1710
LAP  3 12.901016.383018.566047.8500
LAP  4 13.345016.701018.346048.3920
LAP  5 13.307016.018018.608047.9330
LAP  6 13.065016.239018.534047.8380
LAP  7 12.890016.109018.391047.3900
LAP  8 13.315016.033018.159047.5070
LAP  9 13.165016.281018.416047.8620
LAP  10 13.219016.158018.493047.8700

#125 Luke Neese

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.526017.001018.051048.5780
LAP  3 13.214016.745018.609048.5680
LAP  4 13.068016.942018.352048.3620
LAP  5 12.779015.902018.185046.8660
LAP  6 12.770016.436017.923047.1290
LAP  7 13.229016.282018.020047.5310
LAP  8 13.036016.171018.591047.7980
LAP  9 13.130016.193018.134047.4570
LAP  10 13.142016.596018.287048.0250

#160 Vincent Murphy

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.593017.077019.864050.5340
LAP  3 13.523017.447019.633050.6030
LAP  4 13.521017.057019.914050.4920
LAP  5 13.540017.759020.279051.5780
LAP  6 15.394018.093020.581054.0680
LAP  7 19.482020.211021.528001:01.2210
LAP  8 18.883019.504020.906059.2930
LAP  9 17.554018.226021.894057.6740

#163 Pierce Brown

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 12.907015.865016.714045.4860
LAP  3 12.582015.613017.242045.4370
LAP  4 12.224015.577016.620044.4210
LAP  5 12.392016.890017.301046.5830
LAP  6 12.477015.527017.140045.1440
LAP  7 12.765015.796016.978045.5390
LAP  8 12.784016.315017.162046.2610
LAP  9 12.668015.637017.490045.7950
LAP  10 12.822015.658017.229045.7090

#208 Logan Leitzel

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.299016.832018.832048.9630
LAP  3 14.462016.829019.116050.4070
LAP  4 13.240017.028018.826049.0940
LAP  5 13.267017.689019.816050.7720
LAP  6 13.533017.845019.196050.5740
LAP  7 13.614017.880020.339051.8330
LAP  8 14.391023.354022.742001:00.4870
LAP  9 13.450017.515026.322057.2870

#248 Travis Delnicki

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 14.093018.226019.775052.0940
LAP  3 13.432017.491019.596050.5190
LAP  4 13.375017.085019.385049.8450
LAP  5 13.422017.183020.299050.9040
LAP  6 13.475017.356019.292050.1230
LAP  7 13.612017.405019.906050.9230
LAP  8 16.000017.576020.717054.2930
LAP  9 13.531017.490019.444050.4650

#332 Dustin Winter

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.426017.602018.465049.4930
LAP  3 13.151016.603018.085047.8390
LAP  4 13.639016.316018.164048.1190
LAP  5 13.395016.018017.837047.2500
LAP  6 13.634016.356018.936048.9260
LAP  7 14.741023.336019.502057.5790
LAP  8 14.251017.670019.681051.6020
LAP  9 14.100017.215019.687051.0020

#367 Hunter Sayles

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 13.306016.166018.687048.1590
LAP  3 12.769016.382018.561047.7120
LAP  4 12.776015.989018.370047.1350
LAP  5 12.788015.912018.473047.1730
LAP  6 12.807016.309019.300048.4160
LAP  7 13.113016.308018.700048.1210
LAP  8 13.009016.234018.931048.1740
LAP  9 13.020017.180018.610048.8100
LAP  10 13.008016.052018.601047.6610