Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Salt Lake City 7

Rice-Eccles Stadium - Salt Lake City, UT

ROUND 17 OF 17 June 21, 2020

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX East Heat

#1E Chase Sexton

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.797018.234024.678051.7090
LAP  3 8.263018.414024.508051.1850
LAP  4 8.007017.581025.496051.0840
LAP  5 8.116017.668024.171049.9550
LAP  6 8.277017.151023.832049.2600
LAP  7 8.095017.079024.230049.4040
LAP  8 8.082017.156024.993050.2310
LAP  9 8.160017.292038.807001:04.2590

#12 Shane Mcelrath

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.146017.765024.366050.2770
LAP  3 7.907018.220024.922051.0490
LAP  4 8.194018.171024.502050.8670
LAP  5 8.203017.975024.490050.6680
LAP  6 8.222017.839024.975051.0360
LAP  7 8.257018.089025.228051.5740
LAP  8 8.110017.745024.662050.5170
LAP  9 8.274017.693025.817051.7840

#13 Colt Nichols

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.361018.294025.094051.7490
LAP  3 8.184017.952025.147051.2830
LAP  4 8.476017.880024.772051.1280
LAP  5 8.207017.680024.320050.2070
LAP  6 8.231017.810024.731050.7720
LAP  7 8.145017.479025.235050.8590
LAP  8 8.157017.612024.597050.3660
LAP  9 8.136017.755057.202001:23.0930

#38 Kyle Peters

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.157018.951025.552052.6600
LAP  3 8.160019.238025.991053.3890
LAP  4 8.316018.480025.347052.1430
LAP  5 8.342018.537025.456052.3350
LAP  6 8.386018.615026.777053.7780
LAP  7 8.983018.492026.277053.7520
LAP  8 8.438018.603026.085053.1260
LAP  9 8.374018.466026.506053.3460

#43 John Short

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.619019.314026.312054.2450
LAP  3 8.459018.517026.456053.4320
LAP  4 8.331018.458026.516053.3050
LAP  5 8.367018.252026.027052.6460
LAP  6 8.360018.292025.865052.5170
LAP  7 8.274018.523026.800053.5970
LAP  8 8.546018.443026.837053.8260
LAP  9 8.433018.890027.272054.5950

#47 Lorenzo Locurcio

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.874018.878026.348054.1000
LAP  3 8.501018.700026.505053.7060
LAP  4 8.729018.354027.881054.9640
LAP  5 8.910019.711026.285054.9060
LAP  6 8.808018.480026.316053.6040
LAP  7 8.631018.045026.977053.6530
LAP  8 8.706018.725027.267054.6980
LAP  9 8.473018.569026.838053.8800

#49 Chris Blose

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.892018.784026.146053.8220
LAP  3 8.592018.556026.455053.6030
LAP  4 8.403018.436026.160052.9990
LAP  5 8.458018.162025.911052.5310
LAP  6 8.418017.899025.824052.1410
LAP  7 8.467018.203025.938052.6080
LAP  8 8.423019.641026.560054.6240
LAP  9 8.763018.751027.254054.7680

#56 Justin Starling

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.861019.077026.915054.8530
LAP  3 8.668018.711026.403053.7820
LAP  4 8.335018.502026.942053.7790
LAP  5 8.898018.984025.959053.8410
LAP  6 8.459018.452026.561053.4720
LAP  7 8.726019.171027.735055.6320
LAP  8 8.649019.294027.545055.4880
LAP  9 8.657019.636027.391055.6840

#59 Joshua Osby

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.719019.545028.129056.3930
LAP  3 8.694019.368027.578055.6400
LAP  4 8.741018.976027.262054.9790
LAP  5 8.532021.558027.245057.3350
LAP  6 8.788019.244027.168055.2000
LAP  7 8.617019.195027.361055.1730
LAP  8 8.574020.180027.780056.5340
LAP  9 8.550020.056027.939056.5450

#66 Enzo Lopes

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.179018.997025.831053.0070
LAP  3 9.303018.763026.047054.1130
LAP  4 8.461018.086026.980053.5270
LAP  5 8.663018.530025.811053.0040
LAP  6 8.355018.012025.908052.2750
LAP  7 8.302018.292026.249052.8430
LAP  8 8.425018.495026.164053.0840
LAP  9 8.455018.510026.987053.9520

#73 Chase Marquier

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 9.477019.896026.317055.6900
LAP  3 9.021019.636026.261054.9180
LAP  4 8.461018.911025.872053.2440
LAP  5 8.909019.569025.913054.3910
LAP  6 8.948019.073026.279054.3000
LAP  7 8.673019.056026.571054.3000
LAP  8 8.839019.034026.548054.4210
LAP  9 8.633018.698026.565053.8960

#77 Kevin Moranz

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.873019.348028.115056.3360
LAP  3 8.922019.315027.490055.7270
LAP  4 8.603019.118027.424055.1450
LAP  5 8.427019.419027.336055.1820
LAP  6 8.477019.579027.463055.5190
LAP  7 8.358018.732026.853053.9430
LAP  8 8.476020.994027.823057.2930
LAP  9 8.478019.225027.667055.3700

#84 Jo Shimoda

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.690019.424025.472053.5860
LAP  3 8.639018.407025.885052.9310
LAP  4 8.642018.158025.405052.2050
LAP  5 8.363017.911025.107051.3810
LAP  6 8.183017.910025.994052.0870
LAP  7 8.358017.821025.529051.7080
LAP  8 8.323018.386025.175051.8840
LAP  9 8.459018.541026.453053.4530

#157 Darian Sanayei

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 9.062020.157027.360056.5790
LAP  3 8.601018.776029.541056.9180
LAP  4 8.833018.675027.169054.6770
LAP  5 8.355018.637027.179054.1710
LAP  6 8.329018.458026.960053.7470
LAP  7 8.311018.631026.892053.8340
LAP  8 9.847019.087027.099056.0330
LAP  9 8.527018.855027.856055.2380

#159 Jace Owen

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.505018.705027.279054.4890
LAP  3 8.555018.837029.069056.4610
LAP  4 8.363018.639026.459053.4610
LAP  5 8.461018.479026.704053.6440
LAP  6 8.386018.697026.586053.6690
LAP  7 8.733018.603026.875054.2110
LAP  8 8.470019.088027.490055.0480
LAP  9 8.423019.263027.758055.4440

#163 Pierce Brown

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.064018.365025.498051.9270
LAP  3 8.332018.151025.245051.7280
LAP  4 8.641018.130025.288052.0590
LAP  5 8.230017.897026.154052.2810
LAP  6 8.438017.946025.449051.8330
LAP  7 8.466017.951025.418051.8350

#332 Dustin Winter

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.759019.317026.845054.9210
LAP  3 8.602018.506027.020054.1280
LAP  4 8.549018.649026.862054.0600
LAP  5 8.566018.803026.882054.2510
LAP  6 8.723018.565026.971054.2590
LAP  7 8.642018.592035.091001:02.3250
LAP  8 9.805020.802027.284057.8910
LAP  9 8.724018.993027.068054.7850

#352 Jalek Swoll

Husqvarna FC250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.258018.275025.539052.0720
LAP  3 8.427018.243026.352053.0220
LAP  4 8.619018.883026.010053.5120
LAP  5 8.384018.192025.277051.8530
LAP  6 8.445018.473025.546052.4640
LAP  7 8.250017.660025.518051.4280
LAP  8 8.356018.100026.824053.2800
LAP  9 8.559019.441027.314055.3140

#367 Hunter Sayles

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.239019.661050.697001:18.5970
LAP  3 14.965030.331040.971001:26.2670
LAP  4 8.840019.768026.857055.4650
LAP  5 8.714019.143035.764001:03.6210

#981 Curren Thurman

KTM 250SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 8.858019.934027.505056.2970
LAP  3 8.697018.867027.041054.6050
LAP  4 8.473018.968026.875054.3160
LAP  5 8.769018.251026.097053.1170
LAP  6 8.407018.139026.315052.8610
LAP  7 8.325018.645026.429053.3990
LAP  8 8.418018.573026.927053.9180
LAP  9 8.380018.254029.143055.7770