Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Houston 1

NRG Stadium - Houston, TX

ROUND 1 OF 17 January 16, 2021

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Heat 2

#24 Rj Hampshire

Husqvarna FC 250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 19.5300--.--- 13.244045.7580
LAP  2 19.6900--.--- --.--- 45.2420
LAP  3 19.8010--.--- --.--- 45.9200
LAP  4 19.5650--.--- --.--- 45.4000
LAP  5 19.527013.803012.115045.4450
LAP  6 19.532013.862012.137045.5310
LAP  7 19.7010--.--- --.--- 45.4780
LAP  8 19.336015.432011.961046.7290
LAP  9 19.293013.967012.650045.9100

#29 Christian Craig

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 19.2940--.--- 12.210044.6610
LAP  2 19.568013.281011.830044.6790
LAP  3 23.473013.535012.077049.0850
LAP  4 19.914013.321011.948045.1830
LAP  5 19.8350--.--- --.--- 45.9800
LAP  6 19.5730--.--- --.--- 45.1900
LAP  7 19.822013.395011.995045.2120
LAP  8 19.436014.001011.835045.2720
LAP  9 19.847013.745011.797045.3890

#42 Michael Mosiman

GASGAS MC 250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 20.695014.574012.303047.5720
LAP  2 19.772014.035012.045045.8520
LAP  3 20.095013.808011.856045.7590
LAP  4 19.625013.902012.105045.6320
LAP  5 20.024014.182011.924046.1300
LAP  6 19.5580--.--- --.--- 46.3330
LAP  7 19.6370--.--- --.--- 46.1010
LAP  8 19.553014.180012.141045.8740
LAP  9 19.575014.488011.865045.9280

#49 Mitchell Oldenburg

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 20.830014.954013.053048.8370
LAP  2 20.461014.834012.231047.5260
LAP  3 20.097014.516012.158046.7710
LAP  4 20.018014.944012.411047.3730
LAP  5 20.495014.521012.116047.1320
LAP  6 20.177014.378012.090046.6450
LAP  7 20.255014.441012.210046.9060
LAP  8 20.416014.631012.335047.3820
LAP  9 20.420015.299012.499048.2180

#64 Colt Nichols

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.632015.233013.387050.2520
LAP  2 20.1970--.--- --.--- 46.5110
LAP  3 19.2410--.--- --.--- 45.0770
LAP  4 19.6000--.--- --.--- 45.7520
LAP  5 19.4620--.--- --.--- 45.2210
LAP  6 19.524014.007012.025045.5560
LAP  7 19.287013.639011.957044.8830
LAP  8 19.396013.964012.047045.4070
LAP  9 19.679014.177012.091045.9470

#76 Grant Harlan

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.0310--.--- 14.770049.2780
LAP  2 20.480014.614012.348047.4420
LAP  3 20.193015.103012.265047.5610
LAP  4 20.078014.671012.282047.0310
LAP  5 20.3050--.--- --.--- 46.9570
LAP  6 20.376014.676012.652047.7040
LAP  7 20.384014.867012.184047.4350
LAP  8 20.454014.616012.212047.2820
LAP  9 20.850014.818012.710048.3780

#99 Hunter Sayles

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.478015.325013.133049.9360
LAP  2 20.501015.840013.057049.3980
LAP  3 19.9400--.--- --.--- 47.5350
LAP  4 19.994014.769012.565047.3280
LAP  5 20.074014.608012.652047.3340
LAP  6 20.238015.371012.872048.4810
LAP  7 20.595015.139013.348049.0820
LAP  8 21.043015.933012.772049.7480
LAP  9 21.037015.122013.233049.3920

#116 Tj Albright

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.326016.075013.147050.5480
LAP  2 20.6290--.--- --.--- 49.1580
LAP  3 20.736014.784012.646048.1660
LAP  4 20.8660--.--- --.--- 48.8540
LAP  5 20.5880--.--- --.--- 48.8590
LAP  6 21.056015.047012.947049.0500
LAP  7 20.8650--.--- --.--- 49.1470
LAP  8 21.140016.333013.044050.5170
LAP  9 20.814014.769013.326048.9090

#122 Jeremy Hand

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.918016.380012.949051.2470
LAP  2 20.664015.254012.830048.7480
LAP  3 20.377015.021013.666049.0640
LAP  4 20.4260--.--- --.--- 48.5330
LAP  5 20.463014.832013.038048.3330
LAP  6 20.227015.032012.496047.7550
LAP  7 21.416015.893012.542049.8510
LAP  8 20.823015.409013.359049.5910
LAP  9 20.316015.274013.157048.7470

#160 Vincent Murphy

Husqvarna FC 250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 22.223016.867013.481052.5710
LAP  2 21.615015.891013.733051.2390
LAP  3 22.207017.135014.159053.5010
LAP  4 22.050025.423014.456001:01.9290
LAP  5 25.057016.766016.825058.6480
LAP  6 24.189017.641016.942058.7720
LAP  7 25.056022.157014.477001:01.6900
LAP  8 22.767018.284015.177056.2280

#170 Devin Simonson

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 20.638016.861014.036051.5350
LAP  2 22.326015.845013.003051.1740
LAP  3 20.571015.861013.002049.4340
LAP  4 20.364015.647013.534049.5450
LAP  5 20.567016.126013.430050.1230
LAP  6 20.700015.735013.356049.7910
LAP  7 20.643015.649012.947049.2390
LAP  8 20.420015.844013.419049.6830
LAP  9 20.485015.330013.284049.0990

#185 Wilson Fleming

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 22.161021.433014.341057.9350
LAP  2 21.8320--.--- --.--- 51.3480
LAP  3 21.283015.594013.859050.7360
LAP  4 20.731031.000019.430001:11.1610
LAP  5 22.842017.457015.122055.4210
LAP  6 20.922015.462013.717050.1010
LAP  7 21.392017.559013.787052.7380
LAP  8 21.260015.739013.837050.8360

#216 Devin Harriman

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.933021.488013.566056.9870
LAP  2 21.191016.153013.274050.6180
LAP  3 20.988016.090013.859050.9370
LAP  4 22.264015.597013.808051.6690
LAP  5 21.306015.173013.415049.8940
LAP  6 21.119015.406012.818049.3430
LAP  7 20.613016.372013.598050.5830
LAP  8 21.639015.320013.009049.9680

#241 Joshua Varize

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.608016.018013.518051.1440
LAP  2 21.161015.450013.711050.3220
LAP  3 20.998015.172012.843049.0130
LAP  4 20.916015.103013.147049.1660
LAP  5 20.4070--.--- --.--- 48.3510
LAP  6 20.343015.417012.602048.3620
LAP  7 20.007014.851012.859047.7170
LAP  8 20.512015.000012.816048.3280
LAP  9 20.2090--.--- --.--- 48.4250

#260 Dylan Woodcock

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.518015.891013.382050.7910
LAP  2 21.3220--.--- --.--- 49.3230
LAP  3 20.9320--.--- --.--- 48.9810
LAP  4 21.201014.859012.830048.8900
LAP  5 20.479015.052012.729048.2600
LAP  6 20.700014.961012.844048.5050
LAP  7 21.323015.228012.542049.0930
LAP  8 21.218015.734013.607050.5590
LAP  9 21.086016.023014.451051.5600

#364 Chad Saultz

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 22.899018.064013.829054.7920
LAP  2 21.197015.382012.997049.5760
LAP  3 21.439015.931013.136050.5060
LAP  4 20.680016.086014.038050.8040
LAP  5 21.136016.465013.792051.3930
LAP  6 20.805016.389012.987050.1810
LAP  7 21.075016.993013.181051.2490
LAP  8 23.401016.149013.277052.8270

#551 Guillaume St-Cyr

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 22.621016.177013.817052.6150
LAP  2 21.786016.576013.634051.9960
LAP  3 22.164017.766013.980053.9100
LAP  4 21.579016.592013.718051.8890
LAP  5 21.703015.628013.643050.9740
LAP  6 21.686016.246015.891053.8230
LAP  7 21.896018.601013.768054.2650
LAP  8 21.919015.968013.636051.5230

#604 Max Miller

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  1 21.8300--.--- 15.512056.8180
LAP  2 20.807016.600013.183050.5900
LAP  3 21.100015.071013.757049.9280
LAP  4 21.353014.536012.655048.5440
LAP  5 21.311014.830012.887049.0280
LAP  6 21.332014.964012.630048.9260
LAP  7 20.865015.804012.997049.6660
LAP  8 21.015015.027012.532048.5740
LAP  9 21.338016.331014.019051.6880