Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Houston 3

NRG Stadium - Houston, TX

ROUND 3 OF 17 January 23, 2021

KTM Junior

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - KTM Junior Practice 2

#1 Talon Ball

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 40.147028.108038.629001:46.8840
LAP  3 36.221025.945035.196001:37.3620
LAP  4 35.212026.052035.510001:36.7740
LAP  5 36.008026.218052.783001:55.0090
LAP  6 36.151026.774035.030001:37.9550

#2 Izzabella Lykens

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 36.617024.864031.967001:33.4480
LAP  3 32.407023.789031.896001:28.0920
LAP  4 34.712024.530032.999001:32.2410
LAP  5 33.836024.368033.429001:31.6330
LAP  6 32.883023.719032.013001:28.6150
LAP  7 32.710023.743031.860001:28.3130

#3 Leo Moore

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 43.977031.779001:29.207002:44.9630
LAP  3 41.890030.836043.211001:55.9370
LAP  4 42.959032.577001:35.150002:50.6860
LAP  5 43.175029.753053.122002:06.0500

#4 Eidan Steinbrecher

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 32.855029.022030.102001:31.9790
LAP  3 29.118031.794029.740001:30.6520
LAP  4 29.754022.442029.853001:22.0490
LAP  5 29.381022.217030.264001:21.8620
LAP  6 30.087022.925030.203001:23.2150
LAP  7 30.708022.340029.703001:22.7510
LAP  8 29.882022.773029.093001:21.7480

#5 Tanner Fries

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 35.263024.532001:02.790002:02.5850
LAP  3 34.328024.704034.934001:33.9660
LAP  4 32.878024.869032.284001:30.0310
LAP  5 32.886056.368041.125002:10.3790
LAP  6 34.156023.925034.926001:33.0070

#7 Ryder Hill

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 01:02.499028.806042.182002:13.4870
LAP  3 37.289028.545038.618001:44.4520
LAP  4 37.574027.881035.949001:41.4040
LAP  5 35.832029.179048.587001:53.5980
LAP  6 52.649028.872052.478002:13.9990

#8 Cash Worthy

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 40.726028.954045.627001:55.3070
LAP  3 38.871028.125038.381001:45.3770
LAP  4 37.785028.998038.235001:45.0180
LAP  5 37.084029.555045.817001:52.4560
LAP  6 38.307028.412041.533001:48.2520

#9 Lexi Gower

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 35.891025.948035.028001:36.8670
LAP  3 34.310025.801034.183001:34.2940
LAP  4 33.446025.455034.735001:33.6360
LAP  5 32.550024.712034.386001:31.6480
LAP  6 33.756024.867033.174001:31.7970
LAP  7 32.977024.980034.588001:32.5450

#10 Zander Brock

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 39.142027.532038.974001:45.6480
LAP  3 34.763026.057034.351001:35.1710
LAP  4 35.266025.858036.411001:37.5350
LAP  5 34.953026.389056.642001:57.9840
LAP  6 35.578025.949035.140001:36.6670

#11 Reagan Mayer

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 37.976028.235052.499001:58.7100
LAP  3 37.040028.668038.560001:44.2680
LAP  4 36.728030.419038.497001:45.6440
LAP  5 36.580028.594001:01.382002:06.5560
LAP  6 36.296027.445037.551001:41.2920

#12 Christian Tursky

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 30.923023.419028.851001:23.1930
LAP  3 30.889023.282030.452001:24.6230
LAP  4 30.281023.637029.467001:23.3850
LAP  5 30.923023.956029.193001:24.0720
LAP  6 31.381023.253031.722001:26.3560
LAP  7 30.474023.315028.933001:22.7220
LAP  8 30.307023.246030.939001:24.4920

#13 Rhett Stott

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 35.882026.361033.718001:35.9610
LAP  3 33.811024.827032.844001:31.4820
LAP  4 32.507024.741051.229001:48.4770
LAP  5 32.997024.599033.570001:31.1660
LAP  6 32.444024.343033.509001:30.2960
LAP  7 31.724024.264033.627001:29.6150

#14 Joseph Vicari

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 33.305024.146031.603001:29.0540
LAP  3 32.215023.297031.720001:27.2320
LAP  4 31.249023.450030.691001:25.3900
LAP  5 31.548023.901031.244001:26.6930
LAP  6 30.777023.482031.317001:25.5760
LAP  7 31.758023.376032.248001:27.3820

#15 Ryder Lane

KTM SX-E 5

LAP SEG 1 SEG 2 SEG 3 LAPTIME
LAP  2 32.251024.581029.304001:26.1360
LAP  3 31.508023.476030.199001:25.1830
LAP  4 31.561023.506030.767001:25.8340
LAP  5 31.330023.667032.249001:27.2460
LAP  6 30.536024.054030.473001:25.0630
LAP  7 30.720023.062028.951001:22.7330
LAP  8 30.389022.986033.935001:27.3100