Supercross Live : The Official Site of Monster Energy Supercross

MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Orlando 1

Camping World Stadium - Orlando, FL

ROUND 7 OF 17 February 13, 2021

250SX

INDIVIDUAL SEGMENT TIMES - 250SX Heat 1

#30 Jo Shimoda

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 9.675040.689050.3640
LAP  3 9.527040.733050.2600
LAP  4 9.827043.816053.6430
LAP  5 10.095041.114051.2090
LAP  6 10.025042.355052.3800
LAP  7 10.228041.286051.5140
LAP  8 10.087041.043051.1300
LAP  9 10.211042.266052.4770

#64 Colt Nichols

Yamaha YZ250F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 9.860040.500050.3600
LAP  3 9.931040.081050.0120
LAP  4 9.826039.989049.8150
LAP  5 9.884040.261050.1450
LAP  6 9.898041.112051.0100
LAP  7 10.348040.660051.0080
LAP  8 9.865040.561050.4260
LAP  9 10.018041.397051.4150

#76 Grant Harlan

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.268042.736053.0040
LAP  3 10.236041.972052.2080
LAP  4 10.109042.208052.3170
LAP  5 10.145041.911052.0560
LAP  6 10.048042.781052.8290
LAP  7 10.361042.128052.4890
LAP  8 10.255042.275052.5300
LAP  9 10.470044.095054.5650

#85 Kevin Moranz

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.377043.800054.1770
LAP  3 10.182043.526053.7080
LAP  4 10.215043.121053.3360
LAP  5 9.883042.365052.2480
LAP  6 10.377043.715054.0920
LAP  7 10.505043.060053.5650
LAP  8 10.235043.077053.3120
LAP  9 10.300043.576053.8760

#87 Curren Thurman

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.632046.934057.5660
LAP  3 10.286045.700055.9860
LAP  4 10.447045.797056.2440
LAP  5 10.887043.959054.8460
LAP  6 10.463044.126054.5890
LAP  7 10.400044.061054.4610
LAP  8 10.298045.524055.8220
LAP  9 10.730045.734056.4640

#88 Logan Karnow

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.239043.547053.7860
LAP  3 10.129043.507053.6360
LAP  4 10.517042.944053.4610
LAP  5 10.497042.587053.0840
LAP  6 10.196043.446053.6420
LAP  7 10.426042.474052.9000
LAP  8 10.457043.202053.6590
LAP  9 10.451044.231054.6820

#95 Joshua Osby

Honda CRF250R

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.550044.130054.6800
LAP  3 10.184043.784053.9680
LAP  4 10.361042.950053.3110
LAP  5 10.016042.702052.7180
LAP  6 10.090043.208053.2980
LAP  7 10.339043.085053.4240
LAP  8 10.184043.315053.4990
LAP  9 10.193043.273053.4660

#99 Hunter Sayles

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.111043.700053.8110
LAP  3 10.115043.480053.5950
LAP  4 14.324043.235057.5590
LAP  5 10.145042.811052.9560
LAP  6 9.940043.789053.7290
LAP  7 10.250043.258053.5080
LAP  8 9.925043.476053.4010
LAP  9 10.011044.244054.2550

#124 Lane Shaw

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.001044.670054.6710
LAP  3 10.146044.754054.9000
LAP  4 11.760042.924054.6840
LAP  5 10.025043.307053.3320
LAP  6 10.079044.068054.1470
LAP  7 10.181042.773052.9540
LAP  8 10.017043.813053.8300
LAP  9 10.126047.109057.2350

#160 Vincent Murphy

Husqvarna FC 250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.673047.731058.4040
LAP  3 10.628046.861057.4890
LAP  4 10.710046.275056.9850
LAP  5 10.620047.311057.9310

#170 Devin Simonson

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.736044.598055.3340
LAP  3 9.999044.631054.6300
LAP  4 10.542043.513054.0550
LAP  5 10.412044.835055.2470
LAP  6 9.992044.025054.0170
LAP  7 9.964043.755053.7190
LAP  8 10.178043.274053.4520
LAP  9 10.438045.593056.0310

#216 Devin Harriman

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.197044.248054.4450
LAP  3 10.351043.631053.9820
LAP  4 12.127043.919056.0460
LAP  5 10.622043.584054.2060
LAP  6 10.355044.240054.5950
LAP  7 10.638044.782055.4200
LAP  8 10.499045.330055.8290
LAP  9 10.689045.567056.2560

#384 Lorenzo Camporese

Kawasaki KX250

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 9.907044.121054.0280
LAP  3 10.076043.966054.0420
LAP  4 10.171043.840054.0110
LAP  5 10.251044.371054.6220
LAP  6 10.156045.004055.1600
LAP  7 10.454045.031055.4850
LAP  8 10.348044.793055.1410
LAP  9 10.413044.257054.6700

#437 Vincent Luhovey

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 11.014045.956056.9700
LAP  3 10.687044.965055.6520
LAP  4 10.657044.727055.3840
LAP  5 10.570044.811055.3810
LAP  6 10.498045.083055.5810
LAP  7 10.419044.190054.6090
LAP  8 10.884001:06.343001:17.2270

#551 Guillaume St-Cyr

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.949046.404057.3530
LAP  3 10.645045.699056.3440
LAP  4 10.454047.458057.9120

#625 Jonah Geistler

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.597046.664057.2610
LAP  3 10.299044.880055.1790
LAP  4 10.647045.217055.8640
LAP  5 10.615044.642055.2570
LAP  6 10.363045.417055.7800
LAP  7 10.362044.962055.3240
LAP  8 10.779046.218056.9970
LAP  9 10.779044.934055.7130

#675 Kyle Dillin

KTM 250 SX-F

LAP SEG 1 SEG 2 LAPTIME
LAP  2 10.665048.394059.0590
LAP  3 10.994048.893059.8870
LAP  4 10.883048.853059.7360
LAP  5 10.981052.945001:03.9260
LAP  6 13.969051.830001:05.7990
LAP  7 12.135059.885001:12.0200
LAP  8 10.996050.995001:01.9910