MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS

Salt Lake City 1

Rice-Eccles Stadium - Salt Lake City, UT

ROUND 16 OF 17 April 24, 2021

250SX

LAP CHART - 250SX Heat 2

Indicates Lapped Rider

# RIDER 1 2 3 4 5 6 7 8
#18 J. Lawrence 1 18 18 18 18 18 18 18 18
#30 J. Shimoda 2 30 30 30 30 30 125 30 30
#55 J. Short 3 95 95 693 55 55 30 125 125
#57 J. 4 162 55 95 95 95 55 693 693
#95 J. Osby 5 55 162 55 162 162 95 55 55
#124 L. Shaw 6 124 124 162 124 124 162 95 95
#125 L. Neese 7 509 509 124 509 509 124 162 162
#162 M. Sanford 8 57 57 509 57 57 509 124 509
#185 W. Fleming 9 597 597 57 597 185 57 509 124
#509 A. Nagy 10 185 185 597 185 597 185 57 57
#597 M. Kerr 11 125 125 185 125 693 597 185 185
#693 R. Garcia 12 693 125 693 597 597
# Name LAPS LED
18 J. Lawrence 8